Telekomunikacioni forum TELFOR, koji svake godine organizuju Društvo za telekomunikacije, JP PTTS "Srbija" i "Telekom Srbija" a.d., Beograd, Jugoslavija, održaće se deveti put u Centru Sava od 20. do 22. novembra 2001.godine. Značaj TELFORA raste svake godine, što se odražava i na broj učesnika, kako pojedinaca tako i kompanija. Svake godine TELFOR ima preko 1000 registrovanih pojedinačnih posetilaca, kao i nekoliko desetina kompanija učesnika. Među kompanijama učesnicima bile su i poznate svetske kompanije Alcatel, Ericsson, HP, Siemens, Motorola, Cisco, Tektronix, kao i preko 30 jugoslovenskih i inostranih organizacija sponzora.

U okviru TELFORA organizuje se i izložba telekomunikacionih uređaja, sistema, softvera, usluga i prateće opreme, na kojoj zainteresovane kompanije mogu da prikažu svoje proizvodne programe i ponude. Izložba se održava u holu SAVA CENTRA i veoma je popularna. Na primer, preko 20 kompanija izložile su svoje programe na izložbi 2000. godine. Zbog velikog interesovanja ove godine je povećan prostor za izložbu i na prostor neposredno na ulasku u dvorane gde se drže izlaganja.

Kao sadašnjeg ili budućeg važnog partnera Društva za telekomunikacije, JP PTTS "Srbija" i "Telekoma Srbija" a.d., pozivamo Vas da učestvujete na ovogodišnjoj izložbi.

Tehnički uslovi

Srednja veličina štanda za prikazivanje je uobičajeno od 4 do 10 kvadratnih metara (pri čemu je, zavisno od lokacije, fiksirana dubina štanda od 2-4m), ali su mogući i drugačiji dogovori, na primer zakup manjeg prostora za izlaganje knjiga, časopisa, propagandnog materijala, itd.

Za regularne izlagače organizator obezbeđuje staklom zaštićene panoe veličine 120x100 cm, stolove, stolice i po jedan priključak za napajanje električnom energijom manje snage, na primer za potrošače kao što su personalni računari, pojedinačni telekomunikacioni uređaji, TV i video oprema. U slučaju većeg broja potrošača, potrebno je da izlagači obezbede svoj razvod. Za potrošače veće snage potreban je blagovremeni poseban dogovor. Izlagač na panoima, ispod stakla, može izložiti propagandni i tehnički materijal po svom izboru.

Organizator ne obezbeđuje privremene telekomunikacione linije. Iznajmljivanje linija je moguće i za to je potrebno da se izlagači u pisanoj formi obrate preduzeću "Telekom Srbija" a.d., Direkciji za biznis korisnike, Beograd, Vuka Karadžića 10, najmanje 15 dana pre početka Telfora.

U holu - pored izložbe, firme mogu da prikažu svoje zastave, koje će organizator istaknuti na odgovarajući način. Montažu zastava obezbeđuje organizator. Dimenzije zastava trebaju biti 80x200 cm.

Organizacioni uslovi

Kompanija izlagač treba da što pre uputi svoj zvanični pisani zahtev za učešće na izložbi, pismom, faksom ili elektronskom poštom. U zahtevu treba navesti potrebnu površinu štanda, eventualne posebne zahteve i podatke o svom predstavniku koji će biti zadužen za izložbu (ime, prezime, funkcija, telefon, faks i email).

Predstavnik kompanije izlagača će, zajedno za predstavnikom TELFORA (Ivan Nador dipl. ing, telefon 064/152-1953 i e-mail inador@ptt.yu), uskladiti dostavljene zahteve, konačno odabrati veličinu i mesto štanda, prilagoditi tehničke zahteve, obezbediti slike, postere i drugi materijal koji treba da bude izložen i uzeti učešće u kreiranju konačnog izgleda štanda. Rok za dogovore i dostavu materijala sa skicama štanda je 15. novembar 2001. godine. Na skici štanda treba dati predlog rasporeda plakata, kao i postera po panoima, pri čemu plakate i postere treba sa zadnje strane obeležiti brojevima.

Izložbeni prostor se mora urediti isključivo u ponedeljak, 19. novembra 2001.godine. Štand se može i mora demontirati tek posle završetka svih aktivnosti TELFORA, u četvrtak 22.novembra 2001.godine popodne.

Cene i uslovi plaćanja

Cena jednog kvadratnog metra izložbenog prostora košta 7500 (sedam hilada pet stotina) dinara za sva tri dana trajanja TELFORA, pod uslovom da se troškovi uplate pre 20.novembra 2000. Posle ovog roka cena iznosi 9.000 (devet hiljada) dinara.

Sponzori TELFORA dobijaju 20%, a Veliki sponzori TELFORA 30% popusta na navedene cene.

Posle definisanja veličine izložbenog prostora i ostalih uslova, izlagači mogu dobiti fakturu od Danke Despotović, telefon 064/140-44-61, fax 3218-399 ili e-mail dankades@telfor.org.yu. Učešće na izložbi treba da bude zvanično potvrđeno faksom i uplatom odgovarajuće nadoknade na račun:

Broj računa: 40803-678-9-120784
Naziv računa: Društvo za telekomunikacije
Namena: Izložba TELFORA 2001.

Potvrdu učešća odnosno kopiju uplatnice treba odmah posle plaćanja poslati faksom, na broj (011) 3218-399, sa napomenom "Za Danku Despotović".

Posebni uslovi

  • Raspoloživi izložbeni prostor je ograničen. Zahtevi ce biti usklađivani sa predstavnikom TELFORA. Prednost imaju kompanije po redosledu uplata i po veličini zakupljenog štanda.
  • Svi zahtevi su konačno prihvaćeni tek posle uplate.
  • Kompanije izlagači mogu samostalno da organizuju svoje aktivnosti na zakupljenom štandu, na primer prezentacije, sastanke i konferencije za štampu (pod uslovom da time ne ometaju aktivnosti drugih izlagača). Ove aktivnosti treba prijaviti i usklađivati sa predstavnikom TELFORA.
  • Organizatori TELFORA su zakupili posebnu salu sa oko 50 mesta za sedenje za komercijalne prezentacije. Kompanije izlagači mogu da organizuju svoje komercijalne prezentacije u ovoj sali, uz obavezu da se prezentacija zakaže i objavi uz koordinaciju sa predstavnikom TELFORA. Cena zakupa sale za komercijalne prezentacije iznosi 7500 (sedam hiljada pet stotina) po komercijalnoj prezentaciji u trajanju od najviše 120 minuta. Za Velike sponzore TELFORA komercijalne prezentacije su besplatne.
  • Ako je kompanija izlagač istovremeno i Prijatelj, Sponzor ili Veliki sponzor TELFORA, organizatori joj automatski osiguravaju jednu A4 stranu u Zborniku radova TELFORA. Na ovoj strani, na engleskom ili srpskom jeziku, sponzori i prijatelji TELFORA mogu prikazati svoje proizvodne programe i druge podatke od interesa. Kompanije koje nisu sponzori ili prijatelji TELFORA mogu takođe da obezbede prostor u Zborniku uz odgovarajuće plaćanje troškova. U ovom slučaju cena jedne A4 strane u Zborniku, za reklamiranje i komercijalni prikaz aktivnosti ili proizvoda, iznosi 7500 dinara. Pošto se Zbornik štampa unapred, reklamni tekstovi na jednoj A4 strani, u elektronskoj formi, treba da budu dostavljeni Draganu Vukosavljeviću, sekretaru TELFORA najkasnije do 7. novembra 2001. godine. Ovi tekstovi se mogu poslati i na elektronske adrese dankades@telfor.org.yu ili uprava@dt.org.yu.
  • Pogledajte osnovne podatke o TELFORU na Intenret adresi: www.telfor.org.yu
  • Ako imate sopstvenu www prezentaciju i želite da je povežete sa www prezentacijom TELFORA, javite nam se.

Kao predstavnik TELFORA za sva poslove u vezi sa izložbom zadužen je:

Ivan Nador, dipl.inž.,
Deligradska 28/VI, 11000 Beograd, Jugoslavija
Telefon: 064-152-1953 email: inador@ptt.yu

Za sve druge informacije kontakt-osobe su:

Dragan Vukosavljević, dipl.inž., Sekretar TELFORA,
Maršala Tolbuhina 53/IV, 11000 Beograd, Jugoslavija
Telefon: (011) 3235-537, faks (011) 344-1058

Danka Despotović, organizator
Tel. 064 140-44-61, faks (011) 3218-399
e-mail: dankades@telfor.org.yu

Očekujemo Vas na izložbi TELFORA. Primite naše iskrene pozdrave.

         Predsednik Organizacionog odbora TELFORA

         Prof. Dr Đorđe Paunović

 

Prof. Dr Đorđe Paunović
Šef Katedre za Telekomunikacije
Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Tel: 064-6100-100 Fax: 011-3218-399
paunovic@etf.bg.ac.yu

Na sledećoj slici je prikazan izgled jednog tipičnog štanda.


Informacije | Uputstvo za autore | Satnica | Učešće na izložbi