DT

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

Bulevar Revolucije 73, PF 3554, 11120 Beograd, Jugoslavija

(011) Tel: 3221419, Faks: 3248681, Email: paunovic@etf.bg.ac.yu

 

Poštovane kolege,

OBAVEŠTAVAMO VAS DA SE

IX TELEKOMUNIKACIONI FORUM

TELFOR 2001

ODRŽAVA 20., 21. i 22. NOVEMBRA U SAVA CENTRU U BEOGRADU

POZIVAMO AUTORE, KOAUTORE, SVE ZAINTERESOVANE KOLEGE I STUDENTE DA PRISUSTVUJU I UČESTVUJU U RADU TELEKOMUNIKACIONOG FORUMA TELFOR 2001

ADRESA SAVA CENTRASAVA CENTAR se nalazi na Novom Beogradu, u ulici Melentija Popovića br.9. Najpogodnije je da se za prevoz koristi tramvaj br.7 koji se kreće trasom od Tašmajdana (Crkva Svetog Marka), preko Glavne železničke stanice do SAVA CENTRA. Alternativno, mogu da se koriste i autobusi koji polaze od Zelenog venca, do stanice kod hotela Hajat (prva stanica posle mosta preko Save u produžetku Brankove ulice). Odatle je do Sava centra potrebno nekoliko minuta laganog hoda, pored hotela Hajat, duž tramvajske pruge. Koristi se glavni ulaz u Sava centar, na kome će biti pistaknute zastave i postavljene oznake TELFOR 2001.

REGISTRACIJA UČESNIKA

Učesnici se registruju na registracionom pultu pored ulaza u Sava Centar. Registracija počinje 20.novembra u 8.30 časova.

PROGRAM RADA

Kompletan program rada TELFOR-a dobiće svi autori, a skraćeni program svi učesnici prilikom registracije . Određen broj programa biće pre početka Foruma dostavljen i organizacijama koje zapošljavaju veći broj inženjera telekomunikacija. Kompletan program se može videti na Internet adresi WWW.TELFOR.org.yu

SVEČANO OTVARANJE

Nemojte propustiti svečano otvaranje TELFOR-a 20.11.2001. u 10.30 časova. Svake godine se na svečanom otvaranju okupi oko hiljadu poslenika iz oblasti telekomunikacija !

KOTIZACIJA

Za učešće u radu Telekomunikacionog foruma ne plaća se kotizacija. Troškove organizacije Foruma i troškove štampanja Zbornika i drugih materijala pokrili su JP PTTS "Srbija", "Telekom Srbija" a.d. i brojni sponzori navedeni u Programu rada.

ZBORNIK RADOVAZbornik prihvaćenih radova štampa se pre početka Foruma. Po svakom prihvaćenom radu dobija se po jedan primerak Zbornika, koji može preuzeti autor ili koautor prilikom registracije. Besplatan primerak Zbornika dobija i svaka organizacija sponzor Foruma. Preostali primerci Zbornika mogu se kupiti u toku TELFOR­a po povlašćenoj ceni.

IZLAGANJE RADOVA

  • Rad obavezno izlaže autor ili koautor. Ukoliko rad ne bude izložen od strane autora ili koautora, smatraće se da nije uključen u program Foruma.
  • Za izlaganje rada, pitanja, odgovore i diskusiju predviđeno je najviše 15-20 minuta po radu. Autori treba da svoje uvodno izlaganje pripreme (i vremenski isprobaju) tako da ne bude duže od 12­15 minuta. Predsedavajući će u slučaju potrebe posle 15 minuta prekinuti izlaganje bez obzira dokle je u svom izlaganju stigao izlagač.
  • Autori treba da kratke izvode iz svog rada, u formi teza, slika i dijagrama, pripreme u prezentacionom programu ”Power Point” za projektovanje sa računara i video­projektora. Prezentaciju treba smestiti na ispravnu disketu koju treba predati tehničkim sekretarima pre početka sesije. Alternativno prezentacija se može prpremiti na folijama za grafoskop. Organizatori obezbedjuju PC računare, video­računare i grafoskope.
  • Autori treba da vizuelno provere svoje prezentacije. Slova, slike, blokovi, tabele i formule treba da budu vidljivi sa najmanje 10 m, uz pretpostavku da je projektovana slika veličine c.c. 2*1,5 m. Treba koristiti slova i oznake minimalne veličine 28. Na jednom prikazu ne treba da bude više od nekoliko redova teksta, ili jedna slika, ili 2-3 formule, ili jedna tabela veličine najviše 6*5 redova i kolona, itd.
  • Prilikom izlaganja rada treba izostaviti objašnjavanje komplikovanih formula ili navođenje složenih tehničkih detalja. Pošto će Zbornik radova biti publikovan unapred, i pošto će radovi biti objavljeni na sajtu TELFORa, izlaganje treba da obuhvati samo osnovne ideje, koncepte rešenja i rezultate.
  • Autor koji izlaže rad treba da se 5 minuta pre početka sesije javi predsedavajućem radi evidencije i dogovora.

IZLOŽBAU toku TELFOR-a u holu Sava centra održava se izložba na kojoj zainteresovane organizacije i institucije prikazuju svoje aktivnosti i proizvode.

OPŠTE INFORMACIJE

Informacije se mogu dobiti telefonom na broj 011-3235537 (Dragan Vukosavljević) ili 064­1404461, 011-3218321, 011 3248464 (Danka Despotović).

 

DOVIĐENJA NA TELEKOMUNIKACIONOM FORUMU !

 

Beograd, 9.11.2001.

Predsednik Organizacionog odbora

Prof.Dr Đorđe Paunović

 

Informacije | Uputstvo za autore | Satnica | Učešće na izložbi