SATNICA  

Telekomunikacionog foruma TELFOR 2001

Utorak 20.11.2001. 

8.30-10.30
Registracija
Registracioni pult
10.30-12.00
Svečano otvaranje
SALA 1
12.15-13.15
Koktel dobrodošlice
Biznis klub
 
Sala 1/0
Sala 1/A
Sala 1/B
Sala 3/0
Sala 7/II
14.30-16.30
ERICSSON

Sekcija PU/1

Radovi 1.1-1.6, 1.15

Sekcija RK/1

Radovi 4.1-4.5

Sekcija OT

Radovi 8.1-8.5

Sekcija RT/1

Radovi 6.1-6.5

17.00-19.00
Jubilarna marka

Sekcija PU/2

Radovi 1.7-1.14

Sekcija RK/2

Radovi 4.6-4.9

Sekcija MMV

Radovi 10.1-10.7

Sekcija RT/2

Radovi 6.6-6.10

Sreda 21.11.2001.

 
Sala 1/0
Sala 1/A
Sala 1/B
Sala 3/0
Sala 7/II
8.30-10.30
SIEMENS

Sekcija PEL/1

Radovi 9.1-9.6

Sekcija RK/3

Radovi 4.10-4.15

Sekcija OS/1

Radovi 7.1-7.7

10:00 - 19:00

INTERNET

11.00-13.00
IBIS INST.

AGILENT

Sekcija PEL/2

Radovi 9.7-9.11

Sekcija KO

Sekcija 3.1-3.5

Sekcija OS/2

Radovi 7.8-7.14

INTERNET

14.30-16.30
Predavanje

KODOVI

Sekcija SPS/1

Radovi 5.1-5.8

Sekcija TM/1

Radovi 2.1-2.5

Sekcija OS/3

Radovi 7.15-7.21

INTERNET

17.00-19.00
NOVE

KNJIGE

Sekcija SPS/2

Radovi 5.9-5.15

Sekcija TM/2

Radovi 2.6-2.10

Studenti S/1

Radovi 11.1-11.5

INTERNET

ČETVRTAK 22.11.2001.

 
Sala 1/0
Sala 1/A
Sala 1/B
Sala 3/0
Sala 7/II
8.30-10.30
 

Sekcija SPS/3

Radovi 5.16-5.22

Sekcija TM/3

Radovi 2.11-2.15

Studenti S/2

Radovi 11.6-11.10

9:00 - 18:00

Prof. B. Vučetić

11.00-13.00
OKRUGLI

STO

Sekcija SPS/4

Radovi 5.23-5.28

Sekcija TM/4

Sekcija 2.16-2.20

Studenti S/3

Radovi 11.11-11.15

SPACE-TIME

KODOVI

13.30-15.30
 

 

 

Studenti S/4

Radovi 11.16-11.19

SPACE-TIME

KODOVI

17.00-19.00

 

 

 

 

SPACE-TIME

KODOVI

Sekcija 1 Politika i usluge u telekomunikacijama (PU)

Sekcija 2 Telekomunikacione mreže (TM)

Sekcija 3 Komutacioni sistemi (KO)

Sekcija 4 Radio-komunikacije (RK)

Sekcija 5 Sistemi prenosa signala (SPS)

Sekcija 6 Računarske telekomunikacije (RT)

Sekcija 7 Obrada signala (OS)

Sekcija 8 Optičke telekomunikacije (OT)

Sekcija 9 Primenjena elektromagnetika i elektronika (PEL)

Sekcija 10 Multimedija i video (MMV)

Sekcija 11 Studentski radovi (S)
 
 

PROGRAM

Telekomunikacionog foruma TELFOR 2001

SVEČANO OTVARANJE- Opening Ceremony

Utorak 20.11.2001. godine, 10.30 časova

Tuesday, 20 November, 2001, 10.30h

Sava Centar, Sala 1

The Sava Centre, Hall 1

PLENARNA SEDNICA - Plenary Session
 

Prof. Dr Aleksandar Marinčić: Nikola Tesla - genije koji je obeležio dvadeseti vekPOSEBNE SEKCIJE – SPECIAL SECTIONS

Utorak, 20.11.2001., 14 :30 časova, sala 1/0:

ERICSSON

Evolution to 3G

Mobile Data in 2G and 3G

EDGE - Building for the future in GSM

Utorak, 20.11.2001., 17:00 časova, sala 1/0:

ZJPTT - JUGOMARKA

Promocija jubilarne marke povodom 100-godišnjice

otvaranja javnih telefonskih govornica u Srbiji

Sreda, 21.11.2001., 8:30 časova, sala 1/0:

SIEMENS

e-commerce - Heinz Volopich

Mobile Aplication - Gordana Gavrilović

Liberalisation in Telekom - Dr. Margit Brandl

Tetra - Ljubomir Djuric

Sreda, 21.11.2001., 11:00 časova, sala 1/0:

IBIS-INSTRUMENTS & AGILENT TECHNOLOGIES (HP)

Next Generation Network Performance Analyzers

Sreda, 21.11.2001., 14:30 časova, sala 1/0

PREGLEDNO PREDAVANJE PO POZIVU

Prof.dr Branka Vučetić, Univerzitet u Sidneju, Australija / ETF Bgd

SPACE-TIME KODOVI

Sreda, 21.11.2001., 16:00 časova, sala 3/1, I galerija:

SASTANAK POSVEĆEN RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U OBLASTI

TELEKOMUNIKACIJA

Radni tim

Smernice ITU

Preduzete aktivnosti

Sreda, 21.11.2001., 17:00 časova, sala 1/0:

NEW BOOKS

Miroslav Dukić: "Wireless Local Loops / WLL as an Inteferer",

Monography edited by P.Stavroulakis, John Wiley & Sons, 2001, London.

Veljko Milutinović: »Infrastructure for E-Business on the Internet«,

Kluwer, Boston, USA, 2001

Veljko Milutinović: »Microprocessor and Multimicroprocessor System«,

Wiley, New York, USA, 2000

Veljko Milutinović: »200MHz RISC Microprocessor«,

IEEE/CS/PRESS, Los Angeles, USA, 1999, 1998, 1997

Žarko Markov: "Signalizacija u telekomunikacionim mrežama"

VF Holding a.d., Beograd, 2001.

Andreja Samčović: "Podopsezno kodovanje slika" ("Subband Image Coding").

Zadužbina Andrejević,Academia,Begrad, 2000.

Sreda, 21.11.2001., 10:00-19:00 časova, sala 7/II

CELODNEVNI SEMINAR STUDENATA POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA RTI

Računarska infrastruktura za elektronski biznis na Internetu

Četvrtak 22.11.2001., 11:30 časova, sala 1/A

OKRUGLI STO: Univerzalni servis

Četvrtak 22.11.2001., 9.00-18:00 časova, sala 7/II sprat

CELODNEVNI STRUČNI SEMINAR

Prof.dr Branka Vučetić, Univerzitet u Sidneju, Australija / ETF Bgd

SPACE-TIME KODOVI

(za studente redovnih i postdiplomskih studija i za druge zainteresovane specijaliste)


 
 

RADOVI PO POZIVU

Invited Papers

1.15 Nataša Gospić, Divna Vučković, Mirjana P. Stojanović:

     UPRAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJAMA

4.1 Miroslav L. Dukić, Milan Lj. Janković, Borislav Lj. Odadžić:

     ANALYSIS OF SDMA & SMART ANTENNA TECHNIQUES FOR EXISTING AND NEW MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS

4.6 Aleksa Zejak:

     RAZDEŠENI FILTRI U RADARIMA I KOMUNKACIJAMA PROŠIRENOG SPEKTRA

4.15 Ivo Kostić:

     ADAPTIVNI HF SISTEMI U NOVOM TELEKOMUNIKACIONOM OKRUŽENJU

5.9 Đemal Kolonić:

     OSVRT NA PRIMJENU BAYESOVOG KRITERIJUMA ODLUČIVANJA

5.16 Dušan Drajić:

     TEORIJA INFORMACIJA I GRANICE MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA

5.23 Dragana Bajić, Jakov Stojanović:

     SDH FRAMING SEQUENCES: A COMMENT

7.1 Branimir Reljin, Irini Reljin:

     FRAKTALNA I MULTIFRAKTALNA ANALIZA SIGNALA

7.8. Ljiljana D. Milić, Miroslav D. Lutovac:

     EFIKASNI DIGITALNI FILTRI: METODE REALIZACIJE

7.15 Slobodan T. Jovičić, Zoran Šarić:

     AUTOMATSKO PREVOĐENJE GOVORNE KONVERZACIJE

10.1 Zoran Bojković, Dragorad Milovanović:

     PROCES STANDARDIZACIJE MULTIMEDIJALNIH KOMUNIKACIJA


 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM

PROGRAMME
 
 
 
 
 

SEKCIJA 1: Politika i usluge u telekomunikacijama (PU)

POLICY, REFORMS AND ECONOMY OF TELECOMMUNICATIONS (PRE)

Utorak, 20.11.2001. godine u 14.30 - sala 1/A


 

1.1 Margit Brandl: OPENING TELECOMMUNICATIONS MARKETS: TELECOMMUNICATIONS REGULATION IN THE EU - THE AUSTRIAN CASE - IMPLICATIONS FOR CENTRAL, SOUTH AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

1.2 Vidomir J. Parežanin, Goran Božić, Aleksandra Stojanović, Mirjana Mićović: CRM U MOBILNOJ TELEFONIJI

1.3 Ilija Ćosić, Miloš Gospić: E-KULTURA ili »KREIRANJE NOVIH SERVISA«

1.4 Radule Šoškić: PENETRACIONI TESTOVI I INTERNA REVIZIJA INFORMATIČKE SIGURNOSTI

1.5 Ilija V. Bašičević, M. Popović, V. Kovačević: COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDIO AND VCC CALL CENTER SYSTEM ARCHITECTURES

1.6 Vlado Bijelić: DIGITALNI JAZ

1.15 Nataša Gospić, Divna Vučković, Mirjana P. Stojanović: UPRAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJAMA (rad po pozivu)


     
    
    
   Utorak, 20.11.2001. godine u 17.00 - sala 1/A

   

1.7 Ranko Babić: FUNCTIONAL STRUCTURE OF CORPORATE NETWORK AND RELATED BASIC TELEMEDICAL SERVICES IN HEALTH CARE CENTER 

1.8 Damir Trninić: PRIMENA VoiceXML APLIKACIJA U POŠTANSKIM I TELEKOMUNIKACIONIM KOMPANIJAMA 

1.9 Dejan Đorđević: MODEL »ONE STOP SHOPING« (OSS) USLUGE U MEĐUNARODNIM PRIVATNIM ZAKUPLJENIM VODOVIMA (IPLC)

1.10 Ivan Lj. Vidaković, Zoran Miljkov, Verica Ćosić: ŠTA SMO DOBILI SA SIT?

1.11 Ivan Lj. Vidaković: IRITEL-OV PROGRAM KORISNIČKIH SISTEMA ZA PSTN 

1.12 Predrag D. Krstić, Tatijana A. Slabić: INFORMACIONI SISTEM ZA EVIDENCIJU VOZILA 

1.13 Nenad Marić: MESTO BLUETOOTH TEHNOLOGIJE NA TRŽIŠTU PORED WAP, GPRS, 3G I WLAN TEHNOLOGIJA 

1.14 Nenad Marić: WAP – DRUGA GENERACIJA

 
 


 

SEKCIJA 2: Telekomunikacione mreže (TM)

TELECOMMUNICATIONS NETWORKS (TN)

Sreda, 21.11.2001. u 14.30 - sala 1/B

 

 


2.1 Zoran Petrović, Ivana Kragović, Milan Janković: VIRTUELNE PRIVATNE MREŽE ZASNOVANE NA INTERNET PROTOKOLU I KOMUTACIJI KORIŠĆENJEM LABELA (pregledni rad)

2.2 Dragan B. Đorđević, Zorica B. Milošević, Violeta M. Svetozarević: PROJEKTOVANJE PRISTUPNIH TK MREŽA – STANJE I PERSPEKTIVE PRIMENE NOVIH TEHNOLOGIJA 

2.3 Mirjana Stojanović, Zoran Petrović, Nada Zeljković: ATP: A NOVEL ADAPTIVE THRESHOLD-BASED BUFFER MANAGEMENT POLICY FOR ATM ACCESS NODES 

2.4 Nebojša N. Pupavac, Branka Jokanović, Miroslav Perić: FIKSNE BEŽIČNE INTERNET MREŽE 

2.5 Jakov Ž. Stojanović, Slobodan Sekulić: ANALIZA HSCSD SERVISA ZA PRENOS PODATAKA U GSM-u


    


    
    
    

   Sreda, 21.11.2001. u 17.00 - sala 1/B


    

2.6 Ninko Radivojević, P. Mićović, D. Pešić, G. Davidović, Dragan Katanić, M. Skender, P. Knežević, Dragana Katanić: ODS155ADM IRITEL ADD-DROP MLTIPLEKSER ZA PRENOS 155MBIT/S

2.7 Dragan R. Katanić,   N. Radivojević,   M. Stanić,   M. Skender,  P. Knežević,  V. Vulićević, D. Lazović: SUNCE-M-INTEGRISANI SISTEM ZA UPRAVLJANJE MREŽOM SDH I PDH UREĐAJA

2.8 Mihailo M. Stanić, D. Katanić, V. Vulićević, P. Knežević, M. Skender, D. Lazović, B. Leštar: NEKE OSOBINE SOFTVERA SUNCE-M NA NIVOU SLOJA UPRAVLJANJA MREŽOM

2.9 Trajan P. Stalevski: CENTRALIZOVANI NADZOR SDH MREŽE TELEKOMA SRBIJA

2.10 Radoslav K. Simić, Vladimir Marković, Goran Pjevac: PLANIRANJE SINHRONIZACIONIH MREŽA NA SEC SLOJU

 
 


 
 
 

Četvrtak, 22.11.2001. u 8.30 - sala 1/B


 

2.11 Goran Marković, Vladanka Aćimović-Raspopović, Slobodan Lazović: DINAMIČKO RUTIRANJE SAOBRAĆAJA U MREŽAMA SA KOMUTACIJOM KANALA – POREĐENJE NEKIH METODA

2.12 Miodrag Bakmaz, Slobodan Lazović: ANALITIČKO REŠENJE MODELA SA DVEMA KOMPONENTAMA PRELIVNOG SAOBRAĆAJA RAZLIČITOG INTENZITETA OPSLUŽIVANJA

2.13 Milun Jovanović: SIGNALIZACIJA U IP TELEFONSKOJ MREŽI

2.14 Mihajlo A. Jovanović: MODELING PEER-TO-PEER NETWORK TOPOLOGIES THROUGH »SMALL-WORLD« MODELS AND POWER LAWS

2.15 Srđan Krčo, Marina Dupčinov, Coony Kieran: INITIAL EXPERIENCES IN BUILDING AN AD-HOC TEST NETWORK


 


 

Četvrtak, 22.11.2001. u 11.00 - sala 1/B


 

2.16 Nebojša M. Lukić, Snežana Markov: RASPOLOŽIVOST SISTEMA PRENOSA U MREŽI PREDUZEĆA »TELEKOM-SRBIJA« U TOKU 2000. GODINE

2.17 Rajka Jovović, Ivan Milenković: RASPOLOŽIVOST RR SISTEMA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE »TELEKOM SRBIJA« A.D.

2.18 Slobodan Bodnaruk: UVOĐENJE USLUGA ITELIGENTNE MREŽE POMOĆU CT TEHNOLOGIJA I REŠENJA

2.19 Saša Milošević: PROGRAM ZA AUTOMATSKU OBRADU, ANALIZU I VOĐENJE EVIDENCIJE PARAMETARA TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA

 


 

SEKCIJA 3: KOMUTACIONI SISTEMI (KO)

SWITCHING (SW)

Sreda, 21.11.2001. u 11.00 - sala 1/B


 

3.1 Rifat Ramović, S. Pokorni: MODELI ZA ANALIZU POUZDANOSTI I RASPOLOŽIVOSTI SISTEMA OD ČETIRI U PRSTEN POVEZANE TK CENTRALE

3.2 Slobodan Laketa: INTEGRISANI PRISTUP INTERNETU – KORAK KA MREŽAMA NOVE GENERACIJE

3.2 Dragana D. Dragutinović: METODOLOGIJA MERENJA JEDINICE ZA SINHRONIZACIJU MREŽE DIGITALNE CENTRALE DKTS30

3.4 Vladimir B. Pavlović, Nikola Nikolić: VREMENSKA I FREKVENCIJSKA MERENJA DKTS CENTRALE SA GPS-om

3.5 Mirko Mitrović, Aleksandar Lebl: DIGITALNI UČESNIČKI STEPEN KOMUTACIONOG SISEMA DKTS30


 

SEKCIJA 4: RADIO-KOMUNIKACIJE (RK)

RADIO COMMUNICATIONS (RC)

Utorak, 20.11.2001. u 14.30 - sala 1/B


 

4.1 Miroslav L. Dukić, Milan Lj. Janković, Borislav Lj. Odadžić: ANALYSIS OF SDMA & SMART ANTENNA TECHNIQUES FOR EXISTING AND NEW MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS (rad po pozivu)

4.2 Miljko Erić, Miroslav L. Dukić: PROCENA SMERA DOLASKA RADIO SIGNALA MUSIC METODOM KORIŠĆENJEM ANTENSKIH PODNIZOVA

4.3 Miljko Erić,  Miroslav L. Dukić, Ivan Pokrajac: PROCENA SMERA DOLASKA RADIO SIGNALA MUSIC METODOM KORIŠĆENJEM ADCOCK ANTENSKIH NIZOVA

4.4 Goran B. Marković, Dejan S. Vujić, Jelena D. Ćertić, Miroslav L. Dukić: MOGUĆNOSTI GENERISANJA SIGNALA SA FREKVENCIJSKIM SKAKANJEM KORIŠĆENJEM DIREKTNE DIGITALNE SINTEZE

4.5  Nenad Milošević, Ivana Arsić, Bojan Dimitrijević: ON THE EFFECT OF TIME-SELECTIVE FADING IN OFDM FOR MOBILE APPLICATIONS
 
  


    
    
    

   Utorak, 20.11.2001. u 17.00 - sala 1/B


    

4.6 Aleksa Zejak: RAZDEŠENI FILTRI U RADARIMA I KOMUNKACIJAMA PROŠIRENOG SPEKTRA (rad po pozivu)

4.7 Nikola Lekić: ANALIZA RADARSKE POVRŠINE ROTIRAJUĆEG OBJEKTA

4.8 Vladimir Petrović, Bojan Zrnić: MULTISENZORSKO SJEDINJAVANJE INFORMACIJA ZA OTKRIVANJE, PRAĆENJE I IDENTIFIKACIJU CILJEVA

4.9 Aleksandar Ž. Rakić, Goran S. Kvaščev, Branko D. Kovačević: MANOEUVER TARGET TRACKING USING ROBUST MIN-MAX KALMAN FILTERING

    
     
    


    
    
    

   Sreda, 21.11.2001. u 8.30 - sala 1/B


    

4.15 Ivo Kostić: ADAPTIVNI HF SISTEMI U NOVOM TELEKOMUNIKACIONOM OKRUŽENJU (rad po pozivu)

4.10 Nenad Simić, Nenad Marić: DoS NAPADI NA IEEE 802.11 RADIO SISTEME

4.11 Zoran Bogić: METODA IZBORA LOKACIJA BAZNIH STANICA WLL SISTEMA NA OSNOVU MERENJA NIVOA SIGNALA

4.12 Igor I. Simić, I. Stanić, B. Zrnić: MINIMAX LS ALGORITHM FOR AUTOMATIC PROPAGATION MODEL TUNING

4.13 Ljubomir Zelenbaba, Branislav Subotić, Duško Zgonjanin: UPOTREBA WAP GATEWAYA U ISP-u

4.14 Milan Gospić: GPRS RADIO INTERFEJS (pregledni rad)


 

SEKCIJA 5: SISTEMI PRENOSA SIGNALA (SPS)

COMMUNICATIONS SYSTEMS (CS)

Sreda, 21.11.2001. u 14.30 - sala 1/A


 

5.1 Veljko Stanković, Nenad Milošević, Zorica Nikolić: PERFORMANSE ALGORITMA ZA ISTOVREMENU PROCENU FREKVENCIJSKOG I VREMENSKOG OFSETA OFDM SISTEMA

5.2 Zorica Nikolić, Nenad Milošević, Bojan Dimitrijević: OPTIMIZACIJA PARAMETARA KOLA ZA IDENTIFIKACIJU FEDINGA KOD QPSK SISTEMA

5.3 Bojan Dimitrijević, Nebojša Spasojević, Zorica Nikolić: POTISKIVANJE FSK SMETNJE KOD DSSS/QPSK SISTEMA PRENOSA

5.4 Dejan S. Vujić, Jelena D. Ćertić: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆIH TEHNIKA OMETANJA FH SIGNALA

5.5 Predrag Spasić: POTREBA ZA NOVIM TIPOM DETEKTORA – VIŠEKORISNIČKI DETEKTORI (pregledni rad)

5.6 Predrag Spasić: PREGLED TIPOVA VIŠEKORISNIČKIH DETEKTORA (pregledni rad)

5.7 Predrag Spasić: KOMPARATIVNA ANALIZA VIŠEKORISNIČKIH DETEKTORA (pregledni rad)

5.8 Predrag D. Begović: NOVI PRISTUP U POTISKIVANJU INTERFERENCIJE U CDMA TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (pregledni rad)
 
  


    
    

   Sreda, 21.11.2001. u 17.00 - sala 1/A

 

5.9 Đemal Kolonić: OSVRT NA PRIMJENU BAYESOVOG KRITERIJUMA ODLUČIVANJA (rad po pozivu)

5.10 Vladimir Ivanovich Kostylev: PROBABILITY OF THE ENERGY DETECTION OF A SIGNAL WITH RANDOM AMPLITUDE

5.11 Mihajlo Č. Stefanović, Goran T. Đorđević, Dragiša Zlatković: UTICAJ NEIDEALNE EKSTRAKCIJE REFERENTNOG NOSIOCA NA DETEKCIJU DUOBINARNOG DIFERENCIJALNO KODOVANOG QPSK SIGNALA

5.12 Veljko Lj. Stanković, Dejan Milić, Ervin Ramusović: VEROVATNOĆA GREŠKE KOD NEKOHERENTNOG BFSK SISTEMA SA GAUSS-OVIM FILTRIMA

5.13 Goran T. Đorđević, Milan S. Milošević, Milan S. Marković: POREĐENJE VEROVATNOĆE GREŠKE PO BITU I SIMBOLU PRI PRENOSU VIŠENIVOSKIH FAZNO-MODULISANIH SIGNALA KROZ GAUSSOV KANAL U PRISUSTVU KANALNE INTERFERENCIJE

5.14 Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Milan S. Milošević: PERFORMANSE QPSK SISTEMA U PRISUSTVU FEDINGA, ŠUMA I SMETNJE

5.15 Veljko Papić, Branko Kovačević, Željko Đurović: ADAPTIVNI DOPLEROVI FILTRI

 
 

    

   Četvrtak, 22.11.2001. u 8.30 - sala 1/A

 

5.16 Dušan Drajić: TEORIJA INFORMACIJA I GRANICE MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (rad po pozivu)

5.17 Srđan Ž. Verbić, Jovan Golić: MINIMIZACIJA SLOBODNE ENERGIJE KAO SPECIJALNI SLUČAJ DEKODOVANJA NA REDUKOVANOM TRELISU

5.18 Predrag Petrović: GENERATOR PSEUDOSLUČAJNIH BROJEVA ZASNOVAN NA MERENJU FAZNOG ŠUMA U KRISTALU

5.19 Zoran H. Perić, Jelena D. Jovković: VISOKO REZOLUCIONA ENTROPIJOM OGRANIČENA POLARNA KVANTIZACIJA

5.20 Zoran H. Perić, Dragan A. Stojanović: ASIMPTOTSKA ANALIZA OPTIMALNE UNIFORMNE POLARNE KVANITZACIJE

5.21 Vladimir M. Stanković, R. Hamzaouni: PROGRESSIVE OPTIMAL ERROR PROTECTION OF EMBEDDED CODES

5.22 Zoran Veljović, Milica Pejanović: DIVERSITY I TRELIS KODNA DPSK MODULACKIJA U KANALU SA RICE-ovim I LOG-NORMALNIM FEDINGOM

 

 


    

   Četvrtak, 22.11.2001. u 11.00 - sala 1/A

 

5.23 Dragana Bajić, Jakov Stojanović: SDH FRAMING SEQUENCES: A COMMENT (rad po pozivu)

5.24 Ninko B. Radivojević, Dragana Katanić, M. Luburić, V. Vulićević: LTH-E1 IRITEL LINIJSKI TERMINAL HDSL ZA PRENOS 2MBIT/S

5.25 Đorđe Simić, Miroslav Perić, Predrag Manojlović: IF OQPSK MODULATOR FOR IMTEL RRU 13A RADIO-RELAY

5.26 Miroslav Perić: ANALIZA LAŽNIH GUBITAKA SINHRONIZACIJE ZA BER METAR SA SINHRONIZACIJOM NA BAZI OTVORENE PETLJE

5.27 Dragana Perić, Grozdan Petrović: ANALIZA UTICAJA ZERO-CROSSING DŽITERA U JEDNOJ KLASI EKSTRAKTORA TAKTA NA BAZI DPLL

5.28 Maja P. Marković, Z. Filipović, D. Pavlović: DIZAJNIRANJE PARAMETARA PCM/FM TELEMETRIJSKOG TRANSMISIONOG SISTEMA

 

 

 

SEKCIJA 6: RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE (RT)

COMPUTER COMMUNICATIONS (CC)

Utorak, 20.11.2001. u 14.30 - sala 7/II


 

6.1 Vesna M. Golubović, Dejan S. Vujić: STANDARDI ZA BEŽIČNI LAN

6.2 Dejan Popović, Dubravka Bojanić, Nikola Jorgovanović, Strahinja Došen, Ratko Petrović: TELEECG BASED ON BLUETOOTH TRANSCEIVERS

6.3 Jakov Ž. Stojanović, Slobodan Sekulić: ANALIZA GPRS SERVISA ZA PRENOS PODATAKA U GSM-u

6.4 Milan D. Paroški: ANALIZA RAČUNARSKOG SAOBRAĆAJA U INTRANET I INTERNET OKRUŽENJU

6.5 Dejan Janković: KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJA PRISTUPNOG SISTEMA KOMPANIJSKE KOMUNIKACIONE MREŽE

 
 

 

Utorak, 20.11.2001. u 17.00 - sala 7/II


 

6.6 Zvonko R. Milošević, Tatijana Slabić: COLDFUSION KAO RAZVOJNO OKRUŽENJE ZA GENERISANJE DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA

6.7 Goran Lj. Janaćković, Predrag D. Krstić: RAZVOJ WEB APLIKACIJA I SOFTVERSKO INŽENJERSTVO

6.8 Tatijana A. Slabić, Goran Lj. Janaćković: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆNOSTI ASP I JSP TEHNOLOGIJA U IZRADI DINAMIČKOG WEB SADRŽAJA

6.9 Goran Lj. Janaćković, Zvonko R. Milošević: KREIRANJE E-COMMERCE APLIKACIJE PRIMENOM J2EE TEHNOLOGIJE

6.10 Vladimir Zeljković, Nada Begenišić: SOFTWARE RELIABILITY – DIFFERENT MODEL ANALYSES

 

 

 

SEKCIJA 7: OBRADA SIGNALA (OS)

SIGNAL PROCESSING (SP)

Sreda, 21.11.2001. u 8.30 - sala 3/0


 

7.1 Branimir Reljin, Irini Reljin: FRAKTALNA I MULTIFRAKTALNA ANALIZA SIGNALA (rad po pozivu)

7.2 Ismet Traljić, Branislava Peruničić: MULTIREZOLUCIJSKA DEKOMPOZICIJA SIGNALA GOVORA

7.3 Igor D. Nikolić: MERENJE VREMENA REVERBERACIJE PRIMENOM DISKRETNE WAVELET TRANSFORMACIJE

7.4 Gojko D. Obradović, Igor Nikolić: BANKE FILTARA U PERCEPTUALNOM AUDIO KODOVANJU

7.5 Milan Milosavljević, Danijela Arsenijević: KRITERIJUM IZBORA NEURONSKIH MREŽA EFIKASNO KODOVANJE GOVORNOG SIGNALA

7.6 Živko Bojović, Darko Pekar, Vlado Delić: ISKUSTVA IZ SEGMENTACIJE GOVORNE BAZE S70W100S120

7.7 Darko Pekar, Radovan Obradović: C++ LIBRARY FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING – slib
 
 


    
    
    

   Sreda, 21.11.2001. u 11.00 - sala 3/0

 

7.8 Ljiljana D. Milić, Miroslav D. Lutovac: EFIKASNI DIGITALNI FILTRI: METODE REALIZACIJE (rad po pozivu)

7.9 Đorđe M. Babić, Markku Renfors: SAMPLING RATE CONVERSION FOR ARBITRARY RATIO USING TRANSPOSED LINEAR INTERPOLAION AND CIC FILTER

7.10 Dejan Milić, Boban Stojanović: APROKSIMATIVNA KONSTRUKCIJA RASPODELE AMPLITUDA FILTRIRANOG SIGNALA SA FAZNIM ŠUMOM

7.11 Goran Đorđević, Milan Marković, Tomislav Unkašević: NEKI ASPEKTI IMPLEMENTACIJE IDEA ALGORITMA NA SIGNAL PROCESORIMA  TI TMS320C54x FAMILIJE

7.12 Pero Radonja: NEURAL NETWORKS BASED MODEL OF A HIGHLY NONLINEAR PROCESS

7.13 Miodrag Gmitrović, Biljana Stojanović: IMITANSNE I PRENOSNE FUNKCIJE JEDNE KLASE LESTVIČASTIH MREŽA

7.14 Zoran Milivojević: PROCESOR TOUCH SIGNALA SA IMPLEMENTIRANIM EKM ALGORITMOM
 
  


    
    
    

   Sreda, 21.11.2001. u 14.30 - sala 3/0

    

7.15 Slobodan T. Jovičić, Zoran Šarić: AUTOMATSKO PREVOĐENJE GOVORNE KONVERZACIJE (rad po pozivu)

7.16 Darko Pekar, Radovan Obradović, Vlado Delić: CONNECTED WORDS RECOGNITION

7.17 Milan S. Sečujski, Vlado D. Delić: A SERBIAN SPEECH DATABASE FOR SPEECH SYNTHESIS

7.18 Vladan Vučković: PROGRAMSKA REALIZACIJA ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE VOKALA

7.19 Vladan Vučković: METODI I SISTEMI ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE GOVORNIH SEKVENCI

7.20 Vladan Vučković, Milena Stanković: DIGITALNA OBRADA GOVORNOG SIGNALA NA PERSONALNIM RAČUNARIMA

7.21 Stanislav R. Kulačin: GOVORNA MEMBRANA, KONSTRUKCIJA I AKUSTIČKI ASPEKTI


 

SEKCIJA 8: OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE (OT)

OPTICAL COMMUNICATIONS (OC)

Utorak, 20.11.2001. u 14.30 - sala 3/0


 

 8.1 Aleksandar Marinčić: PRORAČUN BLISKOG POLJA ZRAČEĆIH OTVORA

 8.2 Žarko Barbarić, Branko Livada: KONTRAST NA TERMALNOJ SLICI TEST SCENE

 8.3 Goran D. Dikić, Zvonko Radosavljević: PROCENA DALJINE CILJA NA OSNOVU INTENZITETA NJEGOVOG ZRAČENJA U IC SPEKTRU

 8.4 Andrija Kunarac: ZAVISNOST KRIVE SLABLJENJA OPTIČKOG VLAKNA OD PROMENE PARAMETARA MERENJA OTDR-A HP E6000A

 8.5 Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Petar Spalević, Mihajlo Stefanović: UTICAJ NELINEARNIH I DISPERZIVNIH EFEKATA VLAKNA NA PERFORMANSE OPTIČKIH SISTEMA
  


    

SEKCIJA 9: PRIMENJENA ELEKTROMAGNETIKA I ELEKTRONIKA (PEL)

APPLIED ELECTROMAGNETICS AND ELECTRONICS (AEE)

Sreda, 21.11.2001. u 8.30 - sala 1/A


 

9.1 Marija N. Nikolić, Antonije R. Đorđević: ANALIZA MEĐUSOBNIH ZAVRŠNIH KAPACITIVNOSTI ČEŠLJASTIH KERAMIČKIH FILTARA

9.2 Jelena V. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Inđin, A. Mirčetić: AlGaN POLUPROVODNIČKE KVANTNE STRUKTURE OPTIMIZOVANE ZA KOMUNIKACIONE TALASNE DUŽINE

9.3 Zoran S. Jakšić, O. Jakšić, A. Vujanić, Z. Đurić, R. Petrović, D. Ranđelović: TECHNOLOGICAL FIGURES OF MERIT OF PHOTONIC CRYSTAL STRUCTURES

9.4 Zlatica D. Marinković, Vera Marković, Olivera Pronić: MODELOVANJE ŠUMA MIKROTALASNIH TRANZISTORA KORIŠĆENJEM NEURONSKIH MODELA TEMPERATURA ŠUMA

9.5 Z. Trifković, Božidar Stanić: KONVERZIJA ENERGIJE CIRKULARNO POLARIZOVANIH EMT U ENERGIJU STACIONARNOG MODA MAGNETSKOG POLJA

9.6 Žaklina J. Mančić: PRILOG 3D KVAZISTATIČKOJ ANALIZI TRAKASTIH LINIJA
 
 

    

    

   Sreda, 21.11.2001. u 11.00 - sala 1/A


    

9.7 M. Prokin: BOOST BRIDGE AUDIO AMPLIFIER

9.8 M. Prokin: POWER BOOSTER AUDIO AMPLIFIER

9.9 Budimir Đurađ: GSM/UMTS/MMDS Amplifiers

9.10 Nenad Popović: JEFTIN MALOŠUMNI POJAČAVAČ ZA RRU NA UČESTANOSTIMA 5.9 – 7.2 GHz

9.11 Predrag Albijanić: REZULTATI ISPITIVANJA PRENAPONSKE I PREKOSTRUJNE ZAŠTITE UGRAĐENE U UREĐAJ TL-PCM4

 
 

 

SEKCIJA 10: MULTIMEDIJA I VIDEO (MMV)

MULTIMEDIA AND VIDEO (MV)

Utorak, 20.11.2001. u 17.00 - sala 3/0


 

10.1 Zoran Bojković, Dragorad Milovanović: PROCES STANDARDIZACIJE MULTIMEDIJALNIH KOMUNIKACIJA (rad po pozivu)

10.2 Milan D. Bjelica, Zoran Petrović: PARAMETRI KVALITETA SERVISA U DIGITALNIM TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA

10.3 Zoran S. Perišić, Zoran Bojković: ARHITEKTURE ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM SERVISA NA INTERNETU

10.4 Gordana D. Gardašević, M. Jevtović: OCJENA METODA SINHRONIZACIJE MULTIMEDIJALNIH SIGNALA NA BAZI QoS PARAMETARA

10.5 Igor R. Stojanović, M. Bogdanov: LOCATION OF OBJECTS IN A JPEG IMAGE WITH PROGRESSIVE WAVELET CORRELATION USING FOURIER METHODS

10.6 Sašo Mitevski, Momčilo Bogdanov: APPLICATION OF MULTIRESOLUTIONAL BASIS FITTING RECONSTRUCTION IN IMAGE MAGNIFYING

10.7 Vladimir Jakovljević: AUDIO I VIDEO KONFERENCIJA U RAČUNASKIM MREŽAMA (pregledni rad)
 

 

SEKCIJA 11: STUDENTSKA SEKCIJA (S)

STUDENT PAPERS (S)

Sreda, 21.11.2001. u 17.00 - sala 3/0


 

11.1 S. Došen, M. Vukoslavčević, B. Kovačević, P. Ilić, G. Đaković: ARHITEKTURA BlueAgent APLIKACIJE

11.2 M. Vukoslavčević, P. Ilić, S. Došen, B. Kovačević, G. Đaković: KOMUNIKACIONI MODUL BlueAgent APLIKACIJE

11.3 B. Kovačević, G. Đaković, S. Došen, P. Ilić, M. Vukoslavčević: GUI I MODUL ZA PRETRAGU I POREĐENJE U BlueAgent APLIKACIJI

11.4 Nikola N. Milanović, A. Radovanović, B. Čukanović, A. Berić, N. Tešović: MULTIHOP AD-HOC SENSOR NETWORK

11.5 Dragan M. Đorđević, Milan Narandžić: MODEMI ZASNOVANI NA STANDARDIMA ITU-T V.90 I V.92


    

   Četvrtak, 22.11.2001. u 8.30 - sala 3/0


    

11.6 Milan Živković: MODIFIKACIJA TEHNIKA SELEKCIONOG DIVERZITIJA

11.7 Vladimir Stanković: UTICAJ VRSTE SMETNJE NA PERFORMANSE FH/BFSK SISTEMA

11.8 Sanja S. Damjanović: DIFERENCIJALNA PROSTORNO-VREMENSKA MODULACIJA

11.9 Goran Dimitrijević: PROGRAMSKA PODRŠKA ZA ANALIZU RADA OSMATRAČKOG RADARA

11.10 Dragana Drenovac: RUTIRANJE I DODELA TALASNIH DUŽINA U WDM OPTIČKIM MREŽAMA
 

   Četvrtak, 22.11.2001. u 11.00 - sala 3/0


    

11.11 Vedran Novak: CELL LOAD SHARING FEATURE AND TRAFFIC OPTIMIZATION IN GSM NETWORK

11.12 Mladen Koprivica: AUTOMATSKI SISTEM ZA MERENJE KVALITETA SERVISA U GSM SISTEMU UZ PRIMENU GPS LOKALIZACIJE

11.13 Kiril Mitrevski: PRINCIPLES OF THE GPRS SUPPORT NODE – GSN

11.14 Kiril Mitrevski, Duško Zgonjanin: PRINCIPLES OF THE UMTS TERRESTRIAL RADIO ACCESS NETWORK – UTRAN

11.15 Duško Zgonjanin, Kiril Mitrevski, Ljubomir Zelenbaba: SOFTWARE RADIO: PRINCIPLES AND OVERVIEW