TELFOR '95 - Svečano otvaranje Priprema TELFORA '96 - Konferencija za štampu u međunarodnom pres-centru TELFOR '96 - Svečano otvaranje TELFOR '96 - Prateća izložba telekomunikacione opreme, proizvoda i usluga TELFOR '96 - Prateća izložba telekomunikacione opreme, proizvoda i usluga TELFOR '96 - Prateća izložba telekomunikacione opreme, proizvoda i usluga TELFOR '96 - Strani gosti slušaju simultani prevod TELFOR '96 - Strani gosti slušaju simultani prevod TELFOR '97 - Svečano otvaranje TELFOR '97 - Svečano otvaranje TELFOR '97 - Svečano otvaranje TELFOR '97 - Prof. dr M. Dukić, uvodno predavanje TELFOR '99 - Svečana dodela zahvalnica Društva za Telekomunikacije TELFOR '99 - Svečana dodela zahvalnica Društva za Telekomunikacije TELFOR '99 - Svečana dodela zahvalnica Društva za Telekomunikacije TELFOR '99 - Svečana dodela zahvalnica Društva za Telekomunikacije TELFOR '99 - Prateća izložba telekomunikacione opreme, proizvoda i usluga

TELFOR '96 - Prezentacija rada na stručnoj sekciji