IX TELEKOMUNIKACIONI FORUM

TELFOR 2001

ORGANIZATORI FORUMA

Društvo za telekomunikacije

JP PTT saobraćaja “Srbija”

"Telekom Srbija" a.d.

u saradnji sa

Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu

Jugoslovenskom sekcijom IEEE i

kompanijom MOBTELLISTA SPONZORA

VELIKI SPONZORI

JP PTT saobraćaja “Srbija”

"TELEKOM SRBIJA" a.d.

ERICSSON d.o.o. - Beograd

IBIS SYS - Beograd

INFORMATIKA - Beograd

IRITEL - Beograd

MDS - Beograd

MOBTEL - Beograd

PUPIN TELEKOM - Beograd

SIEMENS - Beograd

VF Holding - Beograd

DŽITI Beograd

SPONZORI

BEOGRADELEKTRO - Beograd

BEL SYSTEMS - Beograd

CARLBERG & SON

Crony - Beograd

EI KONSING - Beograd

ETF - Beograd

KABL PROJEKT - Beograd

Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Srbije

TELEFONIJA - BeogradMEDIJSKI SPONZORI

TELEKOMUNIKACIJE

PTT GLASNIK

JISA INFO

INTERNET OGLEDALO

Informacije | Uputstvo za autore | Satnica | Učešće na izložbi