Sekcija 1 Politika i usluge u telekomunikacijama (PU)

Sekcija 2 Telekomunikacione mreže (TM)

Sekcija 3 Komutacioni sistemi (KO)

Sekcija 4 Radio-komunikacije (RK)

Sekcija 5 Sistemi prenosa signala (SPS)

Sekcija 6 Računarske telekomunikacije (RT)

Sekcija 7 Obrada signala (OS)

Sekcija 8 Optičke telekomunikacije (OT)

Sekcija 9 Primenjena elektromagnetika i elektronika (PEL)

Sekcija 10 Multimedija i video (MMV)

Sekcija 11 Studentski radovi (S)SEKCIJA 1: POLITIKA I USLUGE U TELEKOMUNIKACIJAMA (PU)

TELECOMMUNICATIONS POLICY AND SERVICES (TPS)

1.1. Danilo Golijanin: ICT INCUBATOR: AN EFFECTIVE MEANS TO ABATE AND/OR REVERSE BRAIN DRAIN - prezentacija po pozivu (PDF)
1.2. Pavle Vukićević: PREDLOG PLANA NUMERACIJE SCG (PDF)
1.3. Petar Rajković, Saša Mladenović, Dragan Janković: SISTEM ZA INTERNET KOMUNIKACIJU KORISNIKA MEDICINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (PDF)
1.4. Petar Rajković, Dragan Janković: INTERAKTIVNI GENERATOR STATISTIČKIH IZVEŠTAJA KAO DEO MEDICINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (PDF)
1.5. Đorđe Telebak: PRILOG OPTIMIZACIJI ODRŽAVANJA SMS I VMS SISTEMA (PDF)
1.6. Dragan Bogojević, Slobodan Lazović: JEDNO VIĐENJE STANJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA U SRBIJI - rad po pozivu (PDF)
1.7. Igor Vujičić, Nataša Gospić: STRATEGIJE ULASKA ELEKTROPRIVEDNIH KOMPANIJA NA TELEKOMUNIKACIONO TRŽIŠTE (PDF)
1.8. Igor Vujičić, Nataša Gospić: ALTERNATIVNI OPERATORI NA EVROPSKOM TELEKOMUNIKACIONOM TRŽIŠTU (PDF)
1.9. Miroslav Škorić: IZMENE PROPISA KAO PODSTICAJ NAUČNO-TEHNOLOŠKOG RAZVOJA (2) (PDF)
1.10. Dejan Vukas: PROVAJDERI SADRŽAJA I PROVAJDERI USLUGA U MOBILNOJ TELEFONIJI (PDF)
1.11. Lazar Petrović: OCENA STEPENA ZAŠTIĆENOSTI TELEKOMUNIKACIONOG SISITEMA (PDF)
1.12. Milan Janković, Borislav Odadžić: PRIKAZ PARLAY/OSA BIZNIS MODELA U OTVORENIM SERVISNIM ARHITEKTURAMA - rad po pozivu (PDF)
1.13. Ljubiša Savović, Maksim Šestić, Savo Maksimović: SOFTVERSKI PAKET INOVA TELECAD-GIS (PDF)
1.14. Dejan Nemec, Dragana Bajić: PRENOS VIDEO SIGNALA PREKO DIGITALNE PRETPLATNIČKE LINIJE (PDF)
1.15. Dejan Nemec, Dragana Bajić: PRENOS GOVORA PREKO DSL-A, PREDNOSTI ZA KORISNIKE I TELEKOM OPERATORE (PDF)
1.16. Dejan Nemec, Vojin Šenk: NAČINI ODVEZIVANJA PRETPLATNIČKE PETLJE I ULOGA REGULATORNOG TELA (PDF)
1.17. Živko Bojović, Vlada Delić: PRIMENA ASR I TTS APLIKACIJA U POZIVNIM CENTRIMA (PDF)
1.18. Dalibor Đuran, Dejan Vukas: THE LEAN SIX SIGMA QUALITY IMPROVEMENT STRATEGY IN CELL PHONE REPAIR SERVICE INDUSTRY (PDF)
SEKCIJA 2: TELEKOMUNIKACIONE MREŽE (TM)

TELECOMMUNICATIONS NETWORKS (TN)

2.1. Vladanka Aćimović-Raspopović, Goran Marković: RUTIRANJE U OPTIČKIM MREŽAMA SA TALASNIM MULTIPLEKSIRANJEM – rad po pozivu (PDF)
2.2. Nataša Živić, Zoran Petrović, Mihailo Jovanović: PRELAZAK NA MREŽE SLEDEĆE GENERACIJE (PDF)
2.3. Mihailo Jovanović, Zoran Petrović, Nataša Živić: KARAKTERISTIKE MEDIJA MREŽNIH PROLAZA PRI PROCESIRANJU GOVORA U MREŽAMA SLEDEĆE GENERACIJE (PDF)
2.4. Čedomir Rebić, Miroslav Popović, Aleksander Stojićević, Sonja Vukobrat, Ivan Velikić: JEDNA REALIZACIJA PROGRAMSKE PODRŠKE PRETVARAČA H.323 PROTOKOLA (PDF)
2.5. Dimitar Trajanov, Sonja Filiposka, Jani Makraduli, Aksenti Grnarov: SMALL WORLD APPLICATION LAYER FOR AD HOC NETWORKS (PDF)
2.6. Radoslav Raković: ISKUSTVA U PROJEKTOVANJU I REALIZACIJI ELEKTROPRIVREDNIH SISTEMA VEZA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU (PDF)
2.7. Ferdinand Kovačević: BEZBEDNOST IP VIRTUELNIH PRIVATNIH MREŽA (PDF)
2.8. Igor Radusinović: ANALIZA UTICAJA LOKACIJE I UPRAVLJANJA REDOVIMA ČEKANJA NA PERFORMANSE KROSBAR KOMUTATORA ĆELIJA - rad po pozivu (PDF)
2.9. Igor Radusinović, Zoran Petrović: PERFORMANCE ANALYSIS OF CELL AND PACKET SWITCH WITH FINITE INPUT QUEUES AND ILPF SCHEDULING ALGORITAM (PDF)
2.10. Zoran Miličević, Milorad Stanojević, Zoran Bojković: SIMULACIONA ANALIZA KONTROLE PRENOSA TCP/IP PROTOKOLA PREKO ATM MREŽE (PDF)
2.11. Nebojša Danojlić: POVRATNI SMER U KABLOVSKOJ MREŽI (PDF)
2.12. Milan Živković: IMPLEMENTATION OF THE ATM STANDARD IN TRANSPORT NETWORKS FOR UMTS SYSTEMS (PDF)
2.13. Milojko Jevtović, Gordana Gardašević: ARHITEKTURA KVALITETA USLUGA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA (PDF)
2.14. Tomislav Savović, Bojan Banjac, Dušan Maksić, Miloš Stanojević, Dejan Jovanović, Zlatko Nedelicki, Branimir Trenkić, Žarko Markov: TELEFONSKA CENTRALA ETCE-D: TAČKA SUČELJA ANALOGNIH, DIGITALNIH I PAKETSKIH VEZA (PDF)
2.15. Valentina Radojičić, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Ranko Nedeljković: IZBOR MODELA ZA PROGNOZIRANJE SAOBRAĆAJA (PDF)
2.16. Bojana Mirosavljević, Rifat Ramović, Slavko Pokorni: ANALIZA POUZDANOSTI I RASPOLOŽIVOSTI SISTEMA OD PET MEĐUSOBNO POVEZANIH TK CENTRALA (PDF)
2.17. Saša Stamenković: ANALIZA SAOBRAĆAJA U TELEKOMUNIKACIONOJ MREŽI BEOGRADA (EFEKTI SUPSTITUCIJE PRETPLATNIKA SA ANALOGNIH CENTRALA) (PDF)
2.18. Rajka Jovović, Ivan Milenković: RASPOLOŽIVOST RR SISTEMA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE «TELEKOM SRBIJA» A.D. U 2002. GODINI (PDF)
2.19. Mira Stevanović, Žarko Markov: DVA NEDOSTATKA RFC 2833 (PDF)
SEKCIJA 3: KOMUTACIONI SISTEMI (KO)

SWITCHING (SW)

3.1. Slobodan Laketa, Predrag Vidić, Nikola Nikolić: POVEĆANJE KAPACITETA SISTEMA DKTS (PDF)
3.2. Predrag Vidić, Nikola Nikolić, Gligor Golubović: UNAPREĐENJE KOMUTACIONOG MODULA SISTEMA DKTS30 (PDF)
3.3. Zoran Stojsavljević, Darko Vukićević, Milan Jovanović, Bogić Petrović, Mirko Markov, Slobodan Laketa: REALIZACIJA ADSL-A U SISTEMU DKTS (PDF)
3.4. Velimir Šćepanović: EKSPLOATACIONA FREKVENCIJA PARICA JEZGRA KABLA U PRISTUPNOJ MREŽI (kriterijum maxAttn+ACR=minNEXT) (PDF)
3.5. Velimir Šćepanović, Đuro Kopitović: MERENJA U STACIONARNOJ PRISTUPNOJ MREŽI (PDF)
3.6. Ljubomir Lazić, Milan Medan: SOFTWARE QUALITY ENGINEERING versus SOFTWARE TESTING PROCESS (PDF)
SEKCIJA 4: RADIO-KOMUNIKACIJE (RK)

RADIO COMMUNICATIONS (RC)

4.1. Nataša Nešković, Aleksandar Nešković, Đorđe Paunović: ALGORITAM ZA OPTIMALNO PROSTORNO-FREKVENCIJSKO PROJEKTOVANJE SAVREMENIH MOBILNIH RADIO-SISTEMA - rad po pozivu (PDF)
4.2. Mirjana Simić, Mladen Koprivica, Aleksandar Nešković, Nataša Nešković, Đorđe Paunović: SISTEM ZA AUTOMATSKO MERENJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE U LOKALNOJ ZONI RADIO-PREDAJNIKA (PDF)
4.3. Miroslav Perić, Dragana Perić, Milan Stojanović: SIMULACIJA I LABORATORIJSKO MERENJE UTICAJA SELEKTIVNOG FEDINGA NA PERFORMANSE RADIO-RELEJNIH UREĐAJA (PDF)
4.4. Igor Tomić: RADIO RESOURCE MANAGEMENT IN UMTS NETWORK (PDF)
4.5. Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, Zorica Nikolić: PROCENA FEDING KANALA KOD UMTS WCDMA RAKE PRIJEMNIKA (PDF)
4.6. Aleksandr Shelkovnikov, Boris Shelkovnikov, Budimir Đurađ: BROADBAND WIRELESS ACCESS SYSTEMS (PDF)
4.7. Dejan Vukas: RADIO-POKRIVANJE TUNELA GSM SIGNALOM KORIŠĆENJEM DISKRETNIH ANTENA (PDF)
4.8. Adel Eluheshi: MODIFICATION OF RESULTS OBTAINED BY MODIFIED INTERNAL MODEL CONTROL FOR DESIGNING DIGITAL HEIGHT CONTROL MEASURING SYSTEM ABOVE ROUGH SEA LEVEL (PDF)
4.9. Vladimir Jončić, Nikola Lekić, Milenko Andrić: ANALIZA SIGNALA IZVIĐAČKIH RADARA (PDF)
4.10. Rosita Popović, Zoran Petrović: STANDARDI I TEHNOLOGIJE BEŽIČNIH MREŽA U ZATVORENOM PROSTORU (PDF)
4.11. Nebojša Lukić, Marko Vezmar: SISTEM ZA PRENOS TEHNOLOGIJOM TDMoIP U MOBILNOJ TELEFONIJI (PDF)
4.12. Ivan Pokrajac, Miljko Erić, Miroslav Dukić: AUTOMATSKA IDENTIFIKACIJA EMISIJA SA FREKVENCIJSKIM SKAKANJEM (PDF)
4.13. Miljko Erić, D. Ivković, D. Radović, Miroslav Dukić: PROCENA FREKVENCIJSKOG POMAKA MULTIKORISNIČKIH OFDM SIGNALA NA BAZI METODE MUSIC (PDF)
4.14. Ivan Ćosović: OFDM CODE/DIVISION MULTIPLEXING WITH PRE-EQULIZATION FOR MOBILE COMMUNICATIONS (PDF)
4.15. M. Sarevska, B. Milovanović: TIME-SPACE SIGNAL PROCESSING FOR CDMA USING RECEIVING CONFIGURATION WITH RAKE RECEIVERS (PDF)
4.16. Milorad Popović, Milan Šunjevarić: ODREĐIVANJE UTICAJA USKOPOJASNE SMETNJE NA KARAKTERISTIKE BREEZE ACCESS SISTEMA (PDF)
4.17. Aleksa Zejak, Slobodan Simić: UTICAJ PARAMETARA SIGNALA NA PROCENU KODNE SEKVENCE KOD RADARA (PDF)
4.18. Slobodan Simić, Bojan Zrnić: PROCENA PERIODA PONAVLJANJA IMPULSA U RADARIMA SA PROŠIRENIM SPEKTROM (PDF)
4.19. M. Stojsavljević, P. Petrović, L. Saranovac: ANALIZA MOGUĆIH PRISTUPA RAZVOJU SOFTVERSKI DEFINISANOG RADIO-PRIJEMNIKA (PDF)
4.20. Dragiša Krstić, Anđelija Vasić, Vladimir Raičević: VIŠESTEPENI SELEKTIVNI POJAČAVAČ KAO KONVERTOR FM U AM (PDF)
SEKCIJA 5: SISTEMI PRENOSA SIGNALA (SPS)

COMMUNICATIONS SYSTEMS (CS)

5.1. Đorđe Tujković, Ian Oppermann: PERFORMANCE ANALYSIS AND CONSTITUENT CODE DESIGN FOR SPACE-TIME TURBO CODED MODULATION OVER FADING CHANNELS - rad po pozivu (PDF)
5.2. Slavko Šajić, Đemal Kolonić, Dušan Popović: JEDAN PRISTUP U REALIZACIJI SINTEZATORA SA «RAZLOMLJENIM DIJELENJEM Nn NA BAZI STANDARDNIH FAZNIH PETLJI (PDF)
5.3. Dušan Jović, Rifat Ramović: ODREĐIVANJE PARAMETARA POUZDANOSTI AVIONSKIH UREĐAJA ZA VEZU PRIMENOM GRAFIČKE METODE (PDF)
5.4. Danijela Aleksić: ASIMPTOTSKA ANALIZA NEUNIFORMNE POLARNE KVANTIZACIJE (PDF)
5.5. Zoran Perić, Milan Grujić: KONSTRUKCIJA ENKODERA DVODIMENZIONALNOG KVANTIZERA ZA LAPLASOV IZVOR (PDF)
5.6. Nikola Đurić, Miroslav Despotović: DISTANCE ANALYSIS FOR E2PR4 TWO-TRACK TWO-HEAD MAGNETIC RECORDING CHANNEL (PDF)
5.7. Vesna Golubović, Predrag Ivaniš: UPOTREBA KASKADNIH KODOVA ZA KOREKCIJU GREŠAKA U KANALU SA DEJSTVOM JAKOG IMPULSNOG ŠUMA (PDF)
5.8. Predrag Ivaniš: ODREĐIVANJE PROSEČNOG VREMENA TRAJANJA FEDINGA U ORTOGONALNIM PODKANALIMA MIMO KANALA (PDF)
5.9. Ivo Kostić: UTICAJ ISTOKANALSKE INTERFERENCIJE NA OOK (PDF)
5.10. Dimitrije Stefanović, Mihajlo Stefanović, Aleksandra Mitić, Daniela Milović: STATISTIKA DRUGOG REDA ZA EGC DIVERZITI SISTEM SA RAJSOVIM FEDINGOM U PRISUSTVU KANALNE INTERFERENCIJE (PDF)
5.11. Milan Živković, Nenad Milošević, Zorica Nikolić: ANALIZA BPSK MIKRO- I MAKRODIVERZITI SISTEMA U PRISUSTVU FEDINGA I EFEKTA SENKE (PDF)
5.12. Nenad Milošević, Milan Živković, Bojan Dimitrijević, Zorica Nikolić: PERFORMANSE M-QAM DIVERZITI SISTEMA U PRISUSTVU NAKAGAMI FEDINGA I EFEKTA SENKE (PDF)
5.13. Dragana Bajić, Jakov Stojanović: ANALYTICAL APPROACH TO THE DURATION OF SEARCH FOR PATTERNS WITH ERRORS AND DISTRIBUTED PATTERNS (PDF)
5.14. Vladimir Poučki, Zoran Stanković: PONIŠTAVAČ EHA ZA MODEME U JAVNIM TELEFONSKIM MREŽAMA (PDF)
5.15. Vladimir Krstić: KAKO PRESKOČITI TRENING: T/2 SOFT FEEDBACK BLIND EKVALIZACIJA (PDF)
5.16. Miroslav Perić: REALIZACIJA GENERATORA SEKVENCE NEZAVISNIH GREŠKI UPOTREBOM PN GENERATOR (PDF)
5.17. Bojana Bajić, Đorđe Babić: TRANSMULTIPLEXER-BASED MULTICARRIER SYSTEMS FOR POWERLINE CHANNEL (PDF)
5.18. Dejan Drajić: VEROVATNOĆA GREŠKE PO BLOKU U SILAZNOM KANALU WCDMA SISTEMA UZ EKVALIZACIJU NA NIVOU ČIPA I TURBO KODOVANJE (PDF)
5.19. Nemanja Petrović: ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEX – PEROFRMANSE SISTEMA BAZIRANOG NA STANDARDU IEEE 802.11a (PDF)
5.20. Dragan Matić: METODE POTISKIVANJA PRESLUŠAVANJA U xDSL SISTEMIMA (PDF)
5.21. Dragan Matić: IDENTIFIKACIJA NEXT PRESLUŠAVANJA U xDSL SISTEMIMA (PDF)
5.22. Željko Vujinović: PRENOS PODATAKA KORIŠĆENJEM EKEKTRO-ENERGETSKOG SISTEMA (PDF)
5.23. Borivoje Milošević, Zoran Milivojević: OFDM MODULACIJA KAO METOD ZA PLC SISTEME SA ASPEKTA TRANSMISIONOG MODELA I SINHRONIZACIJE (PDF)
5.24. Goran Đorđević, Mihajlo Stefanović: UTICAJ KANALNE INTERFERENCIJE I NEIDEALNE EKSTRAKCIJE REFERENTNOG NOSIOCA NA PRENOS MPSK SIGNALA KROZ NELINEARNI SATELITSKI TELEKOMUNIKACIONI SISTEM - rad po pozivu (PDF)
5.25. Jelena Antonijević, Srđan Bogoslović, Srđan Jovković, Dragana Pavlović: PERFORMANSE N KASKADNO VEZANIH NCASK SISTEMA (PDF)
5.26. Milan Milošević, Mihajlo Stefanović: PRESLUŠAVANJE KOD QPSK SISTEMA (PDF)
5.27. Goran Tomović, Slađan Bogoslavov, Dragana Pavlović: ZDRUŽENA GUSTINA RASPODELE VEROVATNOĆE ANVELOPE I FAZE ZBIRA SIGNALA I USKOPOJASNOG ŠUMA (PDF)
5.28. Dragana Krstić, Slađan Bogosavljev, Dejan Todorović: OPTIMIZACIJA LINEARNIH SISTEMA MINIMIZACIJOM SREDNJE GREŠKE ČETVRTOG REDA (PDF)
5.29. Aleksandar Jovanović, Mihajlo Stefanović: FUNKCIJA GUSTINE VEROVATNOĆE NA IZLAZU ANALOGNOG CROSS-KORELATORA SA KORELISANIM ULAZIMA PROPUSNICIMA OPSEGA (PDF)
5.30. Bratislav Stojanović, Daniela Milović, Dejan Milić: UTICAJ PRESLUŠAVANJA NA OSETLJIVOST PRIJEMNIKA U WDM SISTEMU (PDF)
SEKCIJA 6: RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE (RT)

COMPUTER COMMUNICATIONS (CC)

6.1. Milena Stanković, Ivan Petković, Milan Rajković: ONLINE WEB LABORATORIES IMPLEMENTED AS WEB SERVICES - rad po pozivu (PDF)
6.2. T. Slabić, Goran Janaćković: SISTEMI ZA DALJINSKO NADGLEDANJE ZASNOVANI NA WEB TEHNOLOGIJAMA (PDF)
6.3. Goran Janaćković: PROCENA KVALITETA WEB SERVISA ZA POTREBE DALJINSKOG NADGLEDANJA U LAN OKRUŽENJU (PDF)
6.4. Saša Bumbaroski: SIGURNOSNI PROBLEMI PRI POVEZIVANJU LOKALNE REČUNARSKE MREŽE SA INTERNETOM I MREŽAMA DRUGIH ORGANIZACIJA (PDF)
6.5. Miroslav Škorić: ALTERNATIVE COMPUTER NETWORKS (2) (PDF)
6.6. Ratko Petrović, Dubravka Bojanić, Dejan Popović: TELEMONITORING EKG SIGNALA PREKO LOKALNE RAČUNARSKE MREŽE (PDF)
6.7. Ranko Vojinović, Zoran Petrović, Grozdan Petrović: ADAPTIVNI PROTOKOLI ZA KONTROLU GREŠKE BAZIRANI NA GBN STRATEGIJI (PDF)
SEKCIJA 7: OBRADA SIGNALA (OS)

SIGNAL PROCESSING (SP)

7.1. Đorđe Babić, Markku Renfors: CASCADES OF POLYNOMIAL-BASED AND FIR FILTERS FOR SAMPLING RATE CONVERSION BY ARBITRARY FACTORS - rad po pozivu (PDF)
7.2. Zvezdan Arsovski, Momčilo Bogdanov, Sofija Bogdanova: HOW WELL DOES THE BIN DCT APPROXIMATE THE DCT (PDF)
7.3. Zoran Banjac, Branko Kovačević, Mladen Veinović, Milan Milosavljević: AN ADAPTIVE ROBUSTIFYING APPROACH TO FIR FILTERING (PDF)
7.4. Milica Naumović: POLINOMNA DIOPHANTUSOVA JEDNAČINA U ZADACIMA FILTRIRANJA I UPRAVLJANJA - NULE REŠENJA (PDF)
7.5. Dejan Todorović, Petar Pravica: PRIMENA SOFTVERSKOG MODELOVANJA ZVUČNOG POLJA (PDF)
7.6. Zoran Šarić, Slobodan Jovičić: ADAPTIVE MICROPHONE ARRAY IN ROOM WITH REVERBERATION (PDF)
7.7. Budimir Lutovac: PRIMJENA SIMBOLIČKE ANALIZE U PROJEKTOVANJU EFIKASNIH DIGITALNIH FILTARA (PDF)
7.8. Veljko Papić, Željko Đurović, Branko Kovačević: EKSPERTSKI SISTEM ZA PREPOZNAVANJE VOKALA (PDF)
7.9. Vladan Vučković, Milena Stanković: REALIZACIJA ALGORITMA ZA PREPOZNAVANJE IZOLOVANIH GOVORNIH SEKVENCI KORIŠĆENJEM DINAMIČKOG VREMENSKOG PODEŠAVANJA (PDF)
7.10. Slobodan Jovičić, Zorka Kašić, Miodrag Đorđević, Milan Vojnović, Mirjana Rajković, Jovica Savković: FORMIRANJE KORPUSA GOVORNE EKSPRESIJE EMOCIJA I STAVOVA U SRPSKOM JEZIKU – GEES (PDF)
7.11. Iva Đukić, Slobodan Jovičić, Milan Vojnović: INTONACIONE KARAKTERISTIKE EMOTIVNIH EKSPRESIJA U SRPSKOM GOVORNOM DISKURSU (PDF)
7.12. Mirjana Rajković, Dušan Rakić, Slobodan Jovičić, Milan Vojnović, Miodrag Đorđević: INTENZITETSKE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE EMOTIVNIH EKSPRESIJA U SRPSKOM GOVORNOM DISKURSU (PDF)
7.13. Milun Jovanović: TEXT TO SPEECH (TTS) IN MOBILE PHONE APPLICATION (PDF)
7.14. Miloš Stanković, Srđan Stanković: PRIMENA TEORIJE OBUČAVANJA NA UKLANJANJE ŠUMA POMOĆU TALASIĆA (PDF)
7.15. Boban Bondžulić, Bojan Zrnić: PROCENA PARAMETARA ČIRP SIGNALA PRIMENOM T-F DISTRIBUCIJA I RADON TRANSFORMACIJE (PDF)
7.16. Milan Gavrilović, Miloš Micić, Dragi Dujković: PROGRAM ZA ODREĐIVANJE JEDNAČINA STANJA I NJIHOVO SIMBOLIČKO REŠAVANJE LAPLASOVOM TRANSFORMACIJOM (PDF)
7.17. Milan Simić, Vladimir Jovičić: BACKPROPAGATION NEURALNE MREŽE OBJEKTNO ORJENTISANI MODEL U UML-u (PDF)
7.18. Pero Radonja: SELEKCIJA OPTIMALNOG BUTSTREP MODELA BAZIRANA NA KLASTER ANALIZI (PDF)
7.19. M. Erić, L. Lipovac, R. Gordić, M. Lazović, A. Kostić, S. Jolkić: KONCEPT DISTRIBUIRANOG SISTEMA ZA NADZOR VAZDUŠNOG PROSTORA NA PASIVNOM PRINCIPU (PDF)
SEKCIJA 8: OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE (OT)

OPTICAL COMMUNICATIONS (OC)

8.1. Jovan Radunović, Petar Matavulj: TEHNOLOŠKI IZAZOV U OPTIČKIM TELEKOMUNIKACIJAMA - rad po pozivu (PDF)
8.2. Andrija Kunarac, Petar Matavulj, Jovan Radunović: ARHITEKTURA PSPON PRISTUPNIH OPTIČKIH MREŽA (PDF)
8.3. Ranko Babić: ELEKTROOPTIČKI KOMUTATOR SA CIRKULARNOM KUMULACIJOM UGLA REFLEKSIJE ZRAKOVA (PDF)
8.4. Ranko Babić: VARIJABILNI DIFRAKCIONI DISTRIBUTOR SVETLOSTI (PDF)
8.5. Ranko Babić: SOČIVO SA PROMENLjIVOM GEOMETRIJOM (PDF)
8.6. Biljana Arsenijević, Radovan Ćeramilac, Dušan Maksić, Nebojša Jotić, Radenko Pjevčević: INSTALACIJA OPTIČKIH KABLOVA U ELEKTROPRIVREDNOM SISTEMU SRBIJE (PDF)
8.7. Milan Bilbija, Andrija Kunarac: TEHNIKA PRVI PUT PRIMENjENA U NAŠOJ ZEMLjI - UDUVAVANjE NOVOG OPTIČKOG KABLA U PE CEV PORED POSTOJEĆEG OPTIČKOG KABLA (PDF)
8.8. Aleksandar Marinčić, Milan Bjelica: CALCULATION OF GAUSSIAN PULSE PASSING THROUGH FIBERS WITH POZITIVE AND NEGATIVE DISPERSION (PDF)
8.9. Mihajlo Stefanović, Daniela Milović, Bratislav Stojanović, Dejan Milić, Aleksandra Mitić: POLARIZATION MODE DISPERSION INFLUENCE ON OUTPUT OPTICAL PULSE STATISTICS (PDF)
8.10. Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Aleksandra Jovanović, Dragoljub Martinović: UTICAJ ČIRPA INTERFERENCIJE NA PROSTIRANjE GAUSS-OVOG SIGNALA KROZ NELINEARNO-DISPERZIVNO OPTIČKO VLAKNO (PDF)
8.11. Žarko Barbarić: OPTIMIZACIJA PRAGA DETEKCIJE OPTIČKIH IMPULSA (PDF)
8.12. Omar Amer, Aleksandar Marinčić: PRECISE MEASUREMENTS OF LASER BEAM RADIUS (PDF)
SEKCIJA 9: PRIMENJENA ELEKTROMAGNETIKA I ELEKTRONIKA (PEL)

APPLIED ELECTROMAGNETICS AND ELECTRONICS (AEE)

9.1. Olivera Pronić, Vera Marković, Bratislav Milovanović: TALASNI PRISTUP MODELOVANjU ŠUMA MIKROTALASNIH FET TRANZISTORA – rad po pozivu (PDF)
9.2. Bratislav Milovanović, Zoran Stanković: MODELOVANjE MIKROTALASNIH REZONANTNIH APLIKATORA POMOĆU NEURONSKIH MREŽA (PDF)
9.3. Nataša Maleš-Ilić, Đurađ Budimir, Bratislav Milovanvoić: IMPROVED LINEARIZATION TECHNIQUE THAT USES INJECTION OF SECOND HARMONICS (PDF)
9.4. Vesna Crnojević-Bengin, Đurađ Budimir: END COUPLED THICK FILM MICROSTRIP RESONATORS WITH PERIODICAL SLOT LOADING (PDF)
9.5. Dušan Nešić: SLOW-WAVE MICROSTRIP MATCHING LIINE IN A T-JUNCTION (PDF)
9.6. Zlata Cvetković: ODZIV NA KONSTANTNU POBUDU NA VODU BEZ GUBITAKA (PDF)
9.7. A. Mirčetić, D. Inđin, P. Harrison, R.W. Kelsall, Z. Ikonić, V. Milanović, J. Radovanović: OPTIMIZACIJA I ANALIZA l~9mm GaAs/AlGaAs KVANTNO KASKADNIH LASERA (PDF)
9.8. Zoran Jakšić, Katarina Radulović, M. Sarajlić, Zoran Đurić: PHOTONIC CRYSTAL CHANNEL WAVEGUIDES FOR MICROCANTILEVER DEFLECTION MEASUREMENTS (PDF)
9.9. Katarina Radulović, Zoran Jakšić, Zoran Đurić: DYNAMICAL ANALYSIS OF PHOTONIC CRYSTAL-BASED MECHANOCHROMATIC OPTICAL MODULATORS (PDF)
9.10. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Inđin: METODE ZA OPTIMIZACIJU AlGaN KVANTNIH STRUKTURA SA KONTINUALNIM GRADIRANjEM SASTAVA (PDF)
9.11. Milan Maksimović: QUANTUM DOT INFRARED PHOTODETECTOR AS AN ELEMENT FOR FREE SPACE OPTICS COMMUNICATION SYSTEMS (PDF)
9.12. P. Manojlović, N. Popović: RAZVOJ I REALIZACIJA MIKROTALASNOG FILTRA PROPUSNIKA OPSEGA SA REZONANTNIM ŠUPLjINAMA NA K i Ku OPSEGU (PDF)
9.13. P. Manojlović, N. Pupavac, P. Janković: DEGRADACIJA FAZNOG ŠUMA NA MMIC UMNOŽAVAČU (8 PUTA) NA Ku OPSEGU (PDF)
9.14. M. Rakić, B. Jokanović, Đ. Budimir: TALASOVODNI FILTAR SA METALNOM REŠETKOM U E-RAVNI (PDF)
9.15. Darko Radulović, Aleksandar Nešić: POREĐENjE KARAKTERISTIKA MIKROTALASNIH LNA HA Ku OPSEGU REALIZOVANIH SA DISKRETNIM HEMT-OVIMA I MMIC U ČIPU
9.16. Radoš Gajić, Ronald Meisels, Jelena Radovanović, Friedemar Kuchar: 3D PHOTONIC BAND GAP STRUCTURE FOR THE Ka-U MICROWAVE RANGE (PDF)
9.17. Predrag Albijanić: TIPOVI I KARAKTERISTIKE NOVIH OSIGURAČA I OSIGURAČKIH MODULA «PASSER» FAMILIJA TPM1, TOP10 I COP1 (PDF1)(PDF2)
9.18. Miroslav Lazić: NEPREKIDNO NAPAJANjE SA JEDNOSMERNIM IZLAZNIM NAPONOM KAO OPTIMALNO REŠENjE NAPAJANjA RAČUNARSKE OPREME U TELEKOMU (PDF)
9.19. Miroslav Lazić, Uroš Grbić, Milovan Marinković: ISPRAVLjAČ SA DALjINSKIM NADZOROM I UPRAVLjANjEM (PDF)
9.20. Aleksandar Rakić, Trajko Petrović, Goran Kvaščev: EASING EMI PROBLEMS IN POWER/SUPPLY SWITCHING DEVICES BY ROBUST RANDOM CONTROL (PDF)
9.21. Zdenko Šizgorić: DETEKCIJA ATMOSFERSKOG PRAŽNjENjA U TELEKOMUNIKACIJAMA (PDF)
9.22. Petar Janković, Dušan Radović: PERFORMANSE I PRIMENA MODERNIH INTEGRISANIH DIREKTNIH DIGITALNIH SINTETIZATORA FREKVENCIJE (PDF)
SEKCIJA 10: MULTIMEDIJA I VIDEO (MMV)

MULTIMEDIA AND VIDEO (MMV)

10.1. Irini Reljin, M. Zajeganović-Ivančić, B. Krstić: ANALIZA KOMPRIMOVANIH ANIMIRANIH VIDEO SEKVENCI (PDF)
10.2. Milka Potrebić, Irini Reljin, Branimir Reljin: MULTIFRAKTALNA SEGMENTACIJA SLIKE: UTICAJ ŠUMA I KOMPRESIJE NA KVALITET SEGMENTACIJE (PDF)
10.3. Tomislav Stojić, Branimir Reljin: ISTICANjE MIKROKALCIFIKACIJA U MAMOGRAMU MORFOLOŠKIM POSTUPKOM (PDF)
10.4. V. Jovanović, B. Milovanović, Z. Bojković: DVD FORMAT I KRITERIJUMI TESTIRANjA KVALITETA DISKOVA (PDF)
10.5. D. Milovanović,I. Dimković: ADVANCES IN VIDEO/AUDIO COMPRESSION AND EMERGING MPEG-4 AVC AND HE-AAC STANDARDS (PDF)
10.6. Aleksander Stojićević, Miroslav Popović, Čedomir Rebić, Sonja Vukobrat, Ivan Velikić: JEDNO REŠENjE SISTEMA ZA AUDIO-VIZUELNU KOMUNIKACIJU TRI I VIŠE UČESNIKA (PDF)
10.7. D. Milovanović,S. Pavlović, P. Sulikowski: IP/ATM TEHNOLOGIJE ZA KONTRIBUCIJU I PRIMARNU DISTRIBUCIJU TV PROGRAMA (PDF)
10.8. Z. Milivojević, M. Mirković, B. Milošević, S. Milivojević: PAL DEKODER - SIMULACIONI MODEL (PDF)
10.9. Zvonko Radosavljević, Željko Đurović, Branko Kovačević: JEDAN PRISTUP PREDOBRADI TERMOVIZIJSKIH SLIKA (PDF)
SEKCIJA 11: STUDENTSKA SEKCIJA (S)

STUDENT PAPERS (S)

11.1. Dragan Perčević: PRIMENA VIŠEKRITERIJUMSKOG RANGIRANjA U IZBORU DECT MOBILNIH STANICA (PDF)
11.2. Vladimir Kostić: KOMPARATIVNA ANALIZA ARHITEKTURA SAVREMENIH RADIO PRIJEMNIKA (PDF)
11.3. Dejan Dašić: PROGRAMSKI PAKET ZA PRORAČUN DIGITALNIH RADIO-RELEJNIH VEZA (PDF)
11.4. Duško Cupać: PROGRAMSKA REALIZACIJA ERLANG B I ERLANG C RASPODELE ZA VELIKE INTENZITETE SAOBRAĆAJA (PDF)
11.5. Boban Bogojević: PRIMENA NEPARAMETARSKIH METODA PROGRAMSKOG PAKETA MATLAB SIGNAL PROCESSING TOOLBOX U ANALIZI AUDIO SIGNALA (PDF)
11.6. Dejan Luković: OPTIMALNI FILTAR UPRAVLjAN MIKROKONTROLEROM PIC 16F628A (PDF)
11.7. Aleksandar Vacić, Dejan Popović: SIMULATOR PROSTIRANjA TALASA NA VODOVIMA (PDF)
11.8. Srđan Popović, Aleksandar Sremac: ANALIZA GREŠAKA PROGRAMSKOG PAKETA ZA PREDIKCIJU IVIČNE ORIJENTACIJE (PDF)
11.9. Predrag Stanić, Marko Vujović: METODE UPISA JAVNOG I PRIVATNOG ROBUSNOG NEVIDLjIVOG DIGITALNOG VODENOG ŽIGA U SLIKU (PDF)
11.10. Marko Đorđević: ANALIZA PO DELOVIMA UNIFORMNE SKALARNE KVANTIZACIJE (PDF)
11.11. B. Šaponjić: METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA INTERKONEKCIJE (PDF)
11.12. Miloš Jakovljević, Marko Matković, Vladimir Uzelac, Snežana Ivanković: VIZIJA I VREDNOSTI NEKIH NOVIH «OPTIČKIH SERVISA» (PDF)