Osnovne informacije

Telekomunikacioni forum TELFOR je INTERNACIONALNI godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

U toku TELFOR-a organizuju se:

 • plenarne sednice sa predavanjima po pozivu,
 • više desetina autorskih sesija sa autorskim radovima iz različitih oblasti telekomunikacija,
 • sesije sa radovima studenata redovnih i master studija,
 • stručni seminari za afirmisane stručnjake,
 • obrazovni seminari za mlade stručnjake i studente redovnih i master studija,
 • specijalne prezentacije vodećih internacionalnih i domaćih telekomunikacionih kompanija,
 • prezentacije novih stručnih knjiga,
 • izložba telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema, prateće opreme i usluga,
 • tematske rasprave, panel diskusije i okrugli stolovi u vezi sa aktuelnim temama,
 • stručne i komercijalne prezentacije kompanija,
 • prezentacije i skupovi profesionalnih udruženja, konferencije za štampu, prijemi, itd.

Na TELFOR-u se mogu prezentovati radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, sa novim idejama, sa korisnim iskustvenim zaključcima, zatim pregledni radovi i radovi obrazovnog tipa. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Po pozivu Programskog odbora na TELFOR-u se prikazuju i pregledni radovi i prezentacije pojedinaca i kompanija. Detaljna lista aktuelnih tema data je i u pozivu za autore radova. Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD-zborniku. TELFOR u svemu prati politiku IEEEa koja se odnosi na plagijarizam, u skladu sa: ieee.org/content/ieee-org/en/publications/rights/plagiarism/index.html

Autor ili koautor prihvaćenog rada treba da izloži rad u okviru autorske ili studentske sekcije. Radovi koji nisu izloženi ne mogu se smatrati radovima sa TELFOR-a. Prihvaćeni i izloženi radovi biće posle TELFOR-a ponuđeni za objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (ieeexplore.ieee.org). Telfor podržava IEEE politiku koja se odnosi na radove koji nisu izloženi (“No Show”). Radovi koji nisu izloženi, neće biti objavljeni u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci. Organizacioni odbor može da napravi izuzetak, ukoliko postoje jasni dokazi da su koautori rada bili “višom silom” sprečeni da izlože rad.

Autori i/ili koautori prihvaćenih regularnih radova plaćaju kotizacije. Obavezna je najmanje jedna kotizacija po svakom prihvaćenom regularnom radu.

Za posetioce autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, kao i za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je besplatno. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari mogu se posebno naplaćivati.

Među telekomunikacionim poslenicima značaj TELFOR-a raste svake godine. TELFOR redovno ima veliki broj učesnika i posetilaca, kako pojedinaca, tako i kompanija, iz svih telekomunikacionih segmenata. Tipično, na Telfor dolazi oko 2000 posetilaca i za TELFOR se prihvata od 300-500 detaljno recenziranih radova sa ukupno 700-900 autora/koautora. Proteklih godina nekoliko desetina telekomunikacionih kompanija bilo je na različite načine angažovano u vezi sa TELFOR-om, pri čemu su svoje prezentacije imale i poznate svetske kompanije kao što su Agilent, Alcatel, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Rohde & Schwarz, Siemens i druge, po pravilu zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 50 domaćih i međunarodnih organizacija donatora i učesnika.

Predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Aleksandar Nešković

Programske oblasti

 • Telekomunikacione mreže
 • Komutacioni sistemi
 • Protokoli i signalizacija
 • Računarske telekomunikacije
 • Softverski definisane mreže
 • Internet i globalne mreže
 • Radio-komunikacije
 • Mobilne i bežične mreže
 • Internet stvari (IoT)
 • Senzorske mreže i M2M komunikacije
 • Sistemi prenosa
 • Satelitske telekomunikacije
 • Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
 • Data Science
 • Big Data
 • Prenos podataka
 • Bezbednost u mrežama i sajber bezbednost
 • Obrada signala
 • Primenjena elektronika
 • Električna kola i sistemi
 • Telekomunikacioni uređaji
 • Primenjena elektromagnetika
 • Radio i mikrotalasna tehnika
 • Antene i prostiranje
 • Multimedija
 • Video i audio tehnologije
 • Akustika
 • Radio-difuzija slike i tona
 • Kablovska i satelitska televizija
 • Optičke i kvantne komunikacije
 • Softverski alati i aplikacije
 • Društvene mreže
 • Servisi u oblaku
 • E-zdravstvo
 • Kvalitet servisa i pouzdanost
 • Pametna i efikasna vozila
 • Mreže autonomnih vozila
 • Pametne mreže i zelena energija
 • Napajanje u telekomunikacijama
 • Telekomunikacije u energetskim mrežama
 • Merenje u telekomunikacijama
 • Politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama i IT
 • Informacione tehnologije

Navedene oblasti i podoblasti ne isključuju prijavu i prikaz radova i iz drugih bliskih ili specifičnih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija, ako Programski odbor to prihvati.

Kontakt

Adresa

TELFOR, ETF, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija

Informacije

Sekretar TELFOR-a

Danka Despotović,
T +381(0)64 1404461
F +381(0)11 3248681
dankades@telfor.rs

Predsednik UO

Prof. dr Aleksandar Nešković,
T +381 (0) 64 1115983
an@telfor.rs

Internet podrška

 • Gordan Ružić
 • Mirko Kirović
 • Đorđe Sarač

Press & Media

 • Zorica Panić
 • Danka Despotović

Časopis TELFOR

Časopis TELFOR je međunarodni naučni časopis otvorenog pristupa koji objavljuje:

 • poboljšane i proširene verzije izabranih najboljih radova prvobitno predstavljenih na godišnjoj TELFOR konferenciji,
 • radove po pozivu uredništva časopisa,
 • radove koje samostalno podnose autori.

Svi radovi podležu recenziji i proveri na plagijat.

Časopis TELFOR izlazi na engleskom jeziku, u elektronskoj i štampanoj verziji.Telfor Journal

Partnerske konferencije

ETRAN i IcETRAN konferencije

Etran logo

INFOTEH-JAHORINA konferencija

Etran logo