Organizatori

 • Društvo za telekomunikacije – DT
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu - ETF
 • IEEE Region 8
 • IEEE sekcija Srbija i Crna Gora
 • IEEE ComSoc chapter Srbija i Crna Gora
 • IEEE CIS chapter Srbija i Crna Gora

Partneri

 • Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije
 • Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije
 • Ministarstvo prosvete Republike Srbije
 • Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RАTEL

Specijalni donatori

 • TELEKOM SRBIJA, Beograd
 • VLATACOM, Beograd

Donatori (po abecednom redu)

 • A1 Srbija, Beograd
 • Amdocs
 • CETIN Srbija, Beograd
 • CISCO, Beograd
 • ERICSSON, Beograd
 • FORTINET
 • HUAWEI TECHNOLOGIES, Beograd
 • Ibis Instruments, Beograd
 • IEEE Serbia & Montenegro CIS Chapter
 • Ingram Micro, Beograd
 • Institut Mihajlo Pupin, Beograd
 • Inženjerska komora Srbije, Beograd
 • IRITЕL, Beograd
 • Maksnet, Beograd
 • NOKIA, Beograd
 • Optomer
 • Roaming Networks, Beograd
 • Rohde & Schwarz, Beograd
 • SBB, Beograd
 • Signalling Solutions, Beograd
 • Registar nacionalnog internet domena Srbije – RNIDS, Beograd
 • TERI Engineering, Beograd
 • Yettel Srbija, Beograd

Poziv za učešće i za donatorstvo naučnog skupa TELFOR

Poštovana gospođo/poštovani gospodine,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Društvo za telekomunikacije – DT iz Beograda, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu - ETF, IEEE ComSoc chapter Srbija i Crna Gora, IEEE sekcija Srbija i Crna Gora, i IEEE Region 8, uz podršku Telekoma Srbija, A1, YETTEL-a, Instituta VLATACOM, Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Ministarstva prosvete Republike Srbije, RATEL-a, i brojnih drugih donatora i prijatelja, organizuju i ove godine

Telekomunikacioni forum - TELFOR.

Telekomunikacioni forum TELFOR organizuje se kao IEEE međunarodni regionalni skup. Forum se održava sa velikim brojem veoma dobrih radova i sa oko 1500 učesnika i posetilaca. Tradicionalno TELFOR ima za cilj da razmatra važne naučne i stručne aspekte iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (IKT). TELFOR ima značajan uticaj i odziv u stručnoj i naučnoj javnosti. Na TELFOR-u učestvuju naučnici, istraživači, eksperti, inženjeri, tehničari, menadžeri, proizvođači, operatori, ekonomisti, pravnici, studenti, trgovci, izdavači ... Organizuju se plenarne sednice sa pozvanim predavanjima i sa nastupima pozvanih kompanija, zatim brojne sekcije sa regularnim ili studentskim autorskim radovima, okrugli stolovi, seminari, tutorijali, izložbe itd. TELFOR-u po pozivu prisustvuju i prikazuju svoje rezultate vodeće svetske i domaće kompanije iz oblasti telekomunikacija i IT-a, poznati svetski stručnjaci daju svoje viđenje razvoja telekomunikacija i njenih podoblasti, TELFOR ima svoju izložbu telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema i usluga, kao prateće aktivnosti organizuju se posebne manifestacije pojedinih firmi, prikazi novih knjiga, profesionalni skupovi, prijemi i susreti. TELFOR svake godine ima više stotina prijavljenih i pozvanih autorskih radova iz svih oblasti telekomunikacija i IT-a. Autori su iz preko 30 zemalja regiona, Evrope i sveta. Preko 50% autora je sa mestom boravka izvan Srbije.

Tokom protekle četvrtine veka veliki broj značajnih međunarodnih kompanija je učestvovao na TELFOR-u, među kojima Agilent, Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson, HP, Huawei, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Nokia, Rohde&Schwarz, Siemens, Teri Engineering, Oracle Communications, Roaming, Amdocs, zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 30 drugih organizacija i institucija.

TELFOR je najveći i najuticajniji međunarodni skup iz širih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (IKT) u našem regionu. S obzirom na veoma širok spektar interesa i delatnosti koje su zastupljene na TELFOR-u, ne sumnjamo da će mnoge firme i institucije naći naučni, ekonomski, promotivni i/ili stručni interes da učestvuju ili pomognu rad TELFOR-a. Zato upućujemo ovaj otvoreni poziv dosadašnjim i budućim DONATORIMA TELFOR-a.

Svaka pomoć je dobrodošla, ali očekujemo da:

 • SPECIJALNI DONATORI TELFOR-a sklope poseban ugovor sa Organizatorima,
 • VELIKI DONATORI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 400.000 dinara,
 • DONATORI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 200.000 dinara, a
 • DONATORI-PRIJATELJI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 100.000 dinara donacije.

Organizatori TELFOR-a nameravaju da se u svim akcijama na pripremi, promociji i u toku TELFOR-a posebno zahvale i ukažu na svoje donatore. Lista svih donatora biće odštampana u Programu TELFOR-a, i objavljena u Zborniku radova i na sajtu TELFOR-a. Organizatori će u Zborniku radova TELFOR-a obezbediti donatorima prostor u veličini jedne A4 stranice, u okviru koga donator može da prikaže svoj proizvodni program i druge podatke od značaja za svoje predstavljanje (elektronsku verziju materijala treba dostaviti Organizatorima do 5. novembra). Organizatori su takođe spremni da prilikom registracije učesnika podele učesnicima TELFOR-a odgovarajuće promotivne materijale specijalnih i velikih donatora, kao i da postave LOGO-znakove specijalnih i velikih donatora na sajt TELFOR-a, povezano sa njihovim Internet stranicama. Organizatori pozivaju donatore TELFOR-a da svoje programe, rezultate, planove i razvojne vizije prikažu u toku TELFOR-a na specijalnim, tehničkim, informativnim i komercijalnim prezentacijama. Donatori TELFOR-a imaju posebne pogodnosti i na izložbi TELFOR-a.

Molimo Vas da pregledate sajt www.telfor.rs. Na sajtu je objavljen i poziv za autorske radove. Želeli bi smo da Vaši zaposleni pošalju svoje autorske radove na TELFOR. Ukoliko ste zainteresovani i za neki drugi vid saradnje, molimo Vas da nas kontaktirate (office@telfor.rs, 064 1404461). Potražite od Organizatora i dopunske informacije za donatore.

Verujući da ćete sigurno podržati TELFOR, na zahtev ćemo Vam dostaviti unapred popunjen i sa naše strane potpisan donatorski ugovor, sa prilozima. Naravno, Organizatori su spremni da sa donatorima razgovaraju i da promene donatorski ugovor u skladu sa željama donatora. Iznos za koji se donator odluči treba što pre uplatiti na račun Društva za telekomunikacije 160-19399-79, sa naznakom "Donacija za TELFOR”. Donacija se može uplatiti i u Evrima na devizni račun Društva za telekomunikacije IBAN /35160005080000790663.

(Donacija se ne odnosi na plaćanja dobara i usluga, ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV-u i ne evidentira se u poreskim evidencijama. Donacija se uplaćuje bez fakture, na osnovu potpisanog donatorskog ugovora.)

Kontakt: office@telfor.rs, 064 1404461, 064 1115983.

Prof. dr Aleksandar Nešković, Predsednik Upravnog odbora TELFOR-a

Plaćanja

Sva plaćanja se vrše na račun DT:

Broj računa (za plaćanja u dinarima - RSD)
160-19399-79

IBAN (za plaćanje u eurima)
/RS35160005080000790663

Naziv računa
Društvo za telekomunikacije

Namena
"Donacija za TELFOR"

Ako želite da budete Donator TELFOR-a – javite nam se!

Za sve informacije kontakt-osoba je:
Danka Despotović, tel. 064 1404461, e-mail: dankades@telfor.rs

Adresa: TELFOR, ETF, Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija
Internet: http://www.telfor.rs, office@telfor.rs

Opšte informacije o izložbi

U okviru TELFOR-a organizuje se i izložba telekomunikacionih uređaja, sistema, softvera, usluga i prateće opreme, na kojoj zainteresovane kompanije mogu da prikažu svoje proizvodne programe i ponude. Izložba se održava u holu hotela Crowne Plaza u delu gde se održava konferencija.

Kao sadašnjeg ili budućeg važnog partnera Društva za telekomunikacije, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i IEEE ComSoc Chaptera Srbije i Crne Gore, pozivamo Vas da učestvujete na ovogodišnjoj izložbi TELFOR-a.

U skladu sa tradicijom da se svake godine uradi nešto novo, organizatori su se i ove godine opredelili da posebno pomognu malim i srednjim preduzećima koja se bave informacionim tehnologijama. Stoga su na izložbi ponuđeni štandovi veličine 3x2m2 pod posebno povoljnim uslovima.

Organizatori TELFOR-a su istovremeno ponudili i atraktivnu dopunske popuste za donatore i višegodišnje učesnike na izložbi.

CENE zakupa prostora na izložbi i uslovi plaćanja

Standardna cena zakupa prostora, tj. jednog štandnog mesta košta 800 EUR (u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) + PDV, za celo vreme trajanja TELFOR-a.

Donatori-prijatelji TELFOR-a dobijaju 50% popusta na zakup jednog štandnog mesta 3x2m2, Donatori TELFOR-a dobijaju 75% popusta na zakup jednog štandnog mesta 3x2m2, a Veliki donatori TELFOR-a dobijaju besplatno jedno štandno mesto 3x2m2. Ukoliko izlagačima bude potrebno i drugo štandno mesto od 3x2m2 na njega se plaća puna cena.

Specijalni donatori TELFOR-a – mogući posebni dogovori!

Posle definisanja veličine izložbenog prostora i ostalih uslova, Sekretar TELFOR-a Danka Despotović (064 1404461, e-mail dankades@telfor.rs) će naručiocu poslati ugovor-narudžbenicu i fakturu za plaćanje.

Broj računa (za plaćanja u dinarima - RSD)
160-19399-79

IBAN (za plaćanje u eurima)
/RS35160005080000790663

Naziv računa
Društvo za telekomunikacije

Namena
“Za izložbu”

Nepopunjena forma ugovora-narudžbenice može se preuzeti sa web stranice TELFOR-a narudžbenica, tako da je potencijalni izlagač može unapred popuniti, overiti i poslati kao prethodnu prijavu.

Tehnički uslovi

Osnovna veličina štandnog mesta je 3x2m2. Izlagač može zakupiti više štandnih mesta po 3x2m2. Na zakupljeno štandno mesto izlagači mogu montirati sopstveni štand, a mogu koristiti i usluge firme MESSE, koja ima višegodišnju saradnju sa hotelom Crowne Plaza. Izlagačima koji se odluče da koriste usluge firme MESSE, će biti dostavljeni svi neophodni materijali koji se odnose na izgled štanda sa osnovnim elementima, katalogom dodatnog imobilijara i uputstvo za pripremu za štampu (materijale treba tražiti od predstavnika TELFOR-a za izložbu,  Dr. Dejana Drajića, tel. 063 251 734, e-mail ddrajic@telfor.rs). Nakon toga izlagači će direktno sa firmom MESSE dogovoriti dalje detalje o štandu, kreirati izgled štanda, i sve uplate vezano za štand će izvršiti direktno firmi MESSE.

Organizacioni uslovi

Kompanija izlagač treba da što pre uputi svoj zvanični pisani zahtev za učešće na izložbi, pismom ili elektronskom poštom. U zahtevu treba navesti potreban broj štandova, eventualne posebne zahteve i podatke o svom predstavniku koji će biti zadužen za izložbu (ime, prezime, funkcija, telefon i email).

Predstavnik kompanije izlagača će, zajedno za predstavnikom TELFOR-a (Dr Dejan Drajić, tel. 063 251 734, e-mail ddrajic@telfor.rs) uskladiti dostavljene zahteve i odabrati mesto štanda, nakon čega će postavljenje i uređenje štanda izlagači uraditi samostalno ili u saradnji sa firmom MESSE.

Izložbeni prostor se mora urediti isključivo u ponedeljak, dan pre početka TELFOR-a u večernjem terminu koji će blagovremeno dostaviti Crowne Plaza. Štand se može i mora demontirati tek posle završetka svih aktivnosti TELFOR-a, u sredu uveče posle 19h.

Posebni uslovi

Raspoloživi izložbeni prostor je ograničen. Zahtevi će biti usklađivani sa predstavnikom TELFOR-a. Prednost imaju kompanije Donatori TELFOR-a, po redosledu uplata i po veličini zakupljenog štanda.

Svi zahtevi će biti konačno potvrđeni tek posle prijema potpisane i overene narudžbenice.

Kompanije izlagači mogu samostalno da organizuju svoje aktivnosti na zakupljenom štandu, na primer prezentacije, sastanke i konferencije za štampu (pod uslovom da time ne ometaju aktivnosti drugih izlagača). Ove aktivnosti treba unapred prijaviti i uskladiti sa predstavnikom TELFOR-a.

Ako želite da budete donator TELFOR-a – javite nam se (office@telfor.rs)!

Kao predstavnik TELFOR-a za sva poslove u vezi sa izložbom zadužen je: Dr. Dejan Drajić, tel. 063 251 734, e-mail ddrajic@telfor.rs.

Za sve druge informacije kontakt-osoba je:
Danka Despotović, tel. 064 1404461, (011), faks (011) 3248681, dankades@telfor.rs

Adresa: TELFOR, ETF, Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija

Internet: http://www.telfor.rs, office@telfor.rs

Očekujemo Vas na izložbi TELFOR-a.