Organizatori

 • Društvo za telekomunikacije – DT
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu - ETF
 • IEEE ComSoc chapter Srbija i Crna Gora
 • IEEE sekcija Srbija i Crna Gora
 • IEEE Region 8

Partneri

 • Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije
 • Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije
 • Ministarstvo prosvete Republike Srbije
 • Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RАTEL

Specijalni donatori

 • TELEKOM SRBIJA, Beograd
 • VLATACOM, Beograd

Donatori (po abecednom redu)

 • A1 Srbija, Beograd
 • Amdocs
 • CETIN Srbija, Beograd
 • CISCO, Beograd
 • ERICSSON, Beograd
 • HUAWEI TECHNOLOGIES, Beograd
 • IEEE Serbia & Montenegro CIS Chapter
 • Institut Mihajlo Pupin, Beograd
 • Inženjerska komora Srbije, Beograd
 • IRITЕL, Beograd
 • Maksnet, Beograd
 • NOKIA, Beograd
 • Roaming Networks, Beograd
 • SBB, Beograd
 • Registar nacionalnog internet domena Srbije – RNIDS, Beograd
 • TERI Engineering, Beograd
 • Yettel Srbija, Beograd

Poziv za učešće i za donatorstvo naučnog skupa TELFOR

Poštovana gospođo/poštovani gospodine,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Društvo za telekomunikacije – DT iz Beograda, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu - ETF, IEEE ComSoc chapter Srbija i Crna Gora, IEEE sekcija Srbija i Crna Gora, i IEEE Region 8, uz podršku Telekoma Srbija, A1, YETTEL-a, Instituta VLATACOM, Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Ministarstva prosvete Republike Srbije, RATEL-a, i brojnih drugih donatora i prijatelja, organizuju i ove godine

Telekomunikacioni forum - TELFOR.

Telekomunikacioni forum TELFOR organizuje se kao IEEE međunarodni regionalni skup. Forum se održava sa velikim brojem veoma dobrih radova i sa oko 1500 učesnika i posetilaca. Tradicionalno TELFOR ima za cilj da razmatra važne naučne i stručne aspekte iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (IKT). TELFOR ima značajan uticaj i odziv u stručnoj i naučnoj javnosti. Na TELFOR-u učestvuju naučnici, istraživači, eksperti, inženjeri, tehničari, menadžeri, proizvođači, operatori, ekonomisti, pravnici, studenti, trgovci, izdavači ... Organizuju se plenarne sednice sa pozvanim predavanjima i sa nastupima pozvanih kompanija, zatim brojne sekcije sa regularnim ili studentskim autorskim radovima, okrugli stolovi, seminari, tutorijali, izložbe itd. TELFOR-u po pozivu prisustvuju i prikazuju svoje rezultate vodeće svetske i domaće kompanije iz oblasti telekomunikacija i IT-a, poznati svetski stručnjaci daju svoje viđenje razvoja telekomunikacija i njenih podoblasti, TELFOR ima svoju izložbu telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema i usluga, kao prateće aktivnosti organizuju se posebne manifestacije pojedinih firmi, prikazi novih knjiga, profesionalni skupovi, prijemi i susreti. TELFOR svake godine ima više stotina prijavljenih i pozvanih autorskih radova iz svih oblasti telekomunikacija i IT-a. Autori su iz preko 30 zemalja regiona, Evrope i sveta. Preko 50% autora je sa mestom boravka izvan Srbije.

Tokom protekle četvrtine veka veliki broj značajnih međunarodnih kompanija je učestvovao na TELFOR-u, među kojima Agilent, Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson, HP, Huawei, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Nokia, Rohde&Schwarz, Siemens, Teri Engineering, Oracle Communications, Roaming, Amdocs, zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 30 drugih organizacija i institucija.

TELFOR je najveći i najuticajniji međunarodni skup iz širih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (IKT) u našem regionu. S obzirom na veoma širok spektar interesa i delatnosti koje su zastupljene na TELFOR-u, ne sumnjamo da će mnoge firme i institucije naći naučni, ekonomski, promotivni i/ili stručni interes da učestvuju ili pomognu rad TELFOR-a. Zato upućujemo ovaj otvoreni poziv dosadašnjim i budućim DONATORIMA TELFOR-a.

Svaka pomoć je dobrodošla, ali očekujemo da:

 • SPECIJALNI DONATORI TELFOR-a sklope poseban ugovor sa Organizatorima,
 • VELIKI DONATORI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 400.000 dinara,
 • DONATORI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 200.000 dinara, a
 • DONATORI-PRIJATELJI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 100.000 dinara donacije.

Organizatori TELFOR-a nameravaju da se u svim akcijama na pripremi, promociji i u toku TELFOR-a posebno zahvale i ukažu na svoje donatore. Lista svih donatora biće odštampana u Programu TELFOR-a, i objavljena u Zborniku radova i na sajtu TELFOR-a. Organizatori će u Zborniku radova TELFOR-a obezbediti donatorima prostor u veličini jedne A4 stranice, u okviru koga donator može da prikaže svoj proizvodni program i druge podatke od značaja za svoje predstavljanje (elektronsku verziju materijala treba dostaviti Organizatorima do 5. novembra). Organizatori su takođe spremni da prilikom registracije učesnika podele učesnicima TELFOR-a odgovarajuće promotivne materijale specijalnih i velikih donatora, kao i da postave LOGO-znakove specijalnih i velikih donatora na sajt TELFOR-a, povezano sa njihovim Internet stranicama. Organizatori pozivaju donatore TELFOR-a da svoje programe, rezultate, planove i razvojne vizije prikažu u toku TELFOR-a na specijalnim, tehničkim, informativnim i komercijalnim prezentacijama. Donatori TELFOR-a imaju posebne pogodnosti i na izložbi TELFOR-a.

Molimo Vas da pregledate sajt www.telfor.rs. Na sajtu je objavljen i poziv za autorske radove. Želeli bi smo da Vaši zaposleni pošalju svoje autorske radove na TELFOR. Ukoliko ste zainteresovani i za neki drugi vid saradnje, molimo Vas da nas kontaktirate (office@telfor.rs, 064 1404461). Potražite od Organizatora i dopunske informacije za donatore.

Verujući da ćete sigurno podržati TELFOR, na zahtev ćemo Vam dostaviti unapred popunjen i sa naše strane potpisan donatorski ugovor, sa prilozima. Naravno, Organizatori su spremni da sa donatorima razgovaraju i da promene donatorski ugovor u skladu sa željama donatora. Iznos za koji se donator odluči treba što pre uplatiti na račun Društva za telekomunikacije 160-19399-79, sa naznakom "Donacija za TELFOR”. Donacija se može uplatiti i u Evrima na devizni račun Društva za telekomunikacije IBAN /35160005080000790663.

(Donacija se ne odnosi na plaćanja dobara i usluga, ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV-u i ne evidentira se u poreskim evidencijama. Donacija se uplaćuje bez fakture, na osnovu potpisanog donatorskog ugovora.)

Kontakt: office@telfor.rs, 064 1404461, 064 1115983.

Prof. dr Aleksandar Nešković, Predsednik Upravnog odbora TELFOR-a

Plaćanja

Sva plaćanja se vrše na račun DT:

Broj računa (za plaćanja u dinarima - RSD)
160-19399-79

IBAN (za plaćanje u eurima)
/RS35160005080000790663

Naziv računa
Društvo za telekomunikacije

Namena
"Donacija za TELFOR"

Ako želite da budete Donator TELFOR-a – javite nam se!

Za sve informacije kontakt-osoba je:
Danka Despotović, tel. 064 1404461, e-mail: dankades@telfor.rs

Adresa: TELFOR, ETF, Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija
Internet: http://www.telfor.rs, office@telfor.rs

Izložba