Svečano otvaranje

Prezentacije kompanija

Naučne sekcije

Predavanja po pozivu, Radovi po pozivu

Konačno prihvaćeni radovi

Konačno prihvaćeni radovi sa prethodnih Telfora dostupni su preko: IEEE Xplore